BAN HỨỚNG DẪN

National Leadership Committee

BAN THƯỜNG VỤ

Trưởng ban: Htr Cấp Tấn Nguyên Đề Phan Thị Kim Oanh
Phó ban ngành nam: Htr Cấp Tấn Vạn Thắng Nguyễn Quốc Toàn
Phó ban ngành nữ: Htr Cấp Tấn Thiện Quý Nguyễn Thị Ánh Nguyệt
Tổng thư ký: Htr Cấp Tấn Thiện Hoà Phùng Thị Thái Hiền
Phó Tổng Thư Ký: Htr Cấp Tín Nghiêm Đăng Nguyễn Thái Đăng Khoa.
Thủ quỹ: Htr Cấp Tín Nguyên Mai Trần Thị Kim Hoàng
Uỷ Viên Nội Vụ: Htr Cấp Tấn Thiện Phú Nguyễn Văn Vinh
Uỷ viên tổ kiểm: Htr Cấp Tín Chúc Nhiệm Nguyễn Đức Tú An
Uỷ viên nghiêm huấn tu thư: Htr Cấp Tấn Nguyễn Thượng Dật

CÁC UỶ VIÊN

Trưởng ban đại diện miền Tâm Minh: Htr Cấp Tín Nguyễn Thái Đăng Khoa
Trưởng ban đại diện miền Thiện Minh: Htr Cấp Tín Vạn Duyên Nguyễn Kết
Trưởng ban đại diện miền Tịnh Khiết: Htr Cấp Tấn Nguyên Đề Phan Thị Kim Oanh
UV Doanh Tế: Htr Cấp Tín Thiện Hoa Hoàng Thị Trúc Quỳnh
UV Báo chí: Htr Cấp Tín Vạn Niệm Liên Minh
UV Thông Tin: Htr Cấp Tín Thiện Từ Nguyễn Quốc Việt
UV Xã hội: Htr Cấp Tín Thiện Phương Nguyễn Thị Hồng Loan
UV Văn mỹ nghệ: Htr Cấp Tín Diệu Hoa Lê Thị Thuý Hằng
UV Hoạt động thanh niên: Htr Cấp Tấn Minh Quang Trần Anh Kiệt