BAN HỨỚNG DẪN

National Leadership Committee

BAN THƯỜNG VỤ

Trưởng Ban: Htr Cấp Tấn – Nguyên Đề Phan Thị Kim Oanh
Phó Ban Ngành Nam: Htr Cấp Tấn – Vạn Thắng Nguyễn Quốc Toàn
Phó Ban Ngành Nữ: Htr Cấp Tấn – Thiện Quý Nguyễn Thị Ánh Nguyệt
Tổng Thư Ký: Htr Cấp Tấn – Thiện Hoà Phùng Thị Thái Hiền
Phó Tổng Thư Ký: Htr Cấp Tín – Nghiêm Đăng Nguyễn Thái Đăng Khoa.
Thủ Quỹ: Htr Cấp Tín – Nguyên Mai Trần Thị Kim Hoàng
Uỷ Viên Nội Vụ: Htr Cấp Tấn – Thiện Phú Nguyễn Văn Vinh
Uỷ Viên tổ kiểm: Htr Cấp Tín – Chúc Nhiệm Nguyễn Đức Tú An
Uỷ Viên Nghiên Huấn Tu Thư: Htr Cấp Tấn Nguyễn Thượng Dật

CÁC UỶ VIÊN

Trưởng Ban Đại Diện Miền Tâm Minh: Htr Cấp Tín Nguyễn Thái Đăng Khoa (kiêm)
Trưởng Ban Đại Diện Miền Thiện Minh: Htr Cấp Tín Vạn Duyên Nguyễn Kết
Trưởng Ban Đại Diện Miền Tịnh Khiết: Htr Chúc Nguyên Nguyễn Thanh Hùng
UV Doanh Tế: Htr Cấp Tín – Thiện Hoa Hoàng Thị Trúc Quỳnh
UV Báo chí: Htr Cấp Tín – Vạn Niệm Lê Minh
UV Thông Tin: Htr Cấp Tín – Thiện Từ Nguyễn Quốc Việt
UV Xã Hội: Htr Cấp Tín – Thiện Phương Nguyễn Thị Hồng Loan
UV Văn Mỹ Nghệ: Htr Cấp Tín – Diệu Hoa Lê Thị Thuý Hằng
UV Hoạt Động Thanh Niên: Htr Cấp Tấn – Minh Quang Trần Anh Kiệt