GĐPT Liên Hoa

Tin Tức

  • Huynh Trưởng Thiện Quý

  • Phone
   0413 470 199
  • Address
   Brompton Primary School, Napier St, Renown Park SA 5008

  Thời gian sinh hoạt:           Chủ Nhật hàng tuần từ 10am – 2pm.

  Nội dung sinh hoạt bao gồm: Ngồi thiền, Lễ Phật, Học Phật Pháp, Học Việt Ngữ, sinh hoạt Chuyên môn, Hoạt Động Thanh Niên, Văn Nghệ và làm việc Xã Hội.

    Ý nghĩa tên của Gia Đình Phật Tử Liên Hoa

  Liên Hoa hay còn được gọi là Hoa Sen, là một loài hoa đặc biệt, khác hơn tất cả những loài hoa khác. Hoa sen được dùng làm biểu tượng cho giáo lý Phật Giáo  và đặc biệt, hoa sen trắng được chọn làm biểu tượng cho tổ chức Gia Đình Phật Tử Việt Nam.