Tân Ban Hướng Dẫn GĐPTVN tại UĐL nhiệm kỳ 11 (2023-2026)

BAN THƯỜNG VỤ

 • Trưởng ban: Htr Cấp Tấn Nguyên Đề Phan Thị Kim Oanh
 • Phó ban ngành nam: Htr Cấp Tấn Vạn Thắng Nguyễn Quốc Toàn
 • Phó ban ngành nữ: Htr Cấp Tấn Thiện Quý Nguyễn Thị Ánh Nguyệt
 • Tổng thư ký: Htr Cấp Tấn Thiện Hoà Phùng Thị Thái Hiền
 • Phó Tổng Thư Ký: Htr Cấp Tín Nghiêm Đăng Nguyễn Thái Đăng Khoa.
 • Thủ quỹ: Htr Cấp Tín Nguyên Mai Trần Thị Kim Hoàng
 • Uỷ Viên Nội Vụ: Htr Cấp Tấn Thiện Phú Nguyễn Văn Vinh
 • Uỷ viên tổ kiểm: Htr Cấp Tín Chúc Nhiệm Nguyễn Đức Tú An
 • Uỷ viên nghiêm huấn tu thư: Htr Cấp Tấn Nguyễn Thượng Dật

CÁC UỶ VIÊN

 • Trưởng ban đại diện miền Tâm Minh: Htr Cấp Tín Nguyễn Thái Đăng Khoa
 • Trưởng ban đại diện miền Thiện Minh: Htr Cấp Tín Vạn Duyên Nguyễn Kết
 • Trưởng ban đại diện miền Tịnh Khiết: Htr Cấp Tấn Nguyên Đề Phan Thị Kim Oanh
 • UV Doanh Tế: Htr Cấp Tín Thiện Hoa Hoàng Thị Trúc Quỳnh
 • UV Báo chí: Htr Cấp Tín Vạn Niệm Liên Minh
 • UV Thông Tin: Htr Cấp Tín Thiện Từ Nguyễn Quốc Việt
 • UV Xã hội: Htr Cấp Tín Thiện Phương Nguyễn Thị Hồng Loan
 • UV Văn mỹ nghệ: Htr Cấp Tín Diệu Hoa Lê Thị Thuý Hằng
 • UV Hoạt động thanh niên: Htr Cấp Tấn Minh Quang Trần Anh Kiệt

ĐẠI HỘI HUYNH TRƯỞNG GĐPTVN\UĐL KỲ XI

25 đến ngày 27 tháng 12 năm 2022, Nam Úc Chùa Pháp Hoa

Đại Hội kỳ 10 BHD GĐPTVN tại Âu Châu

Lam viên Úc Đại Lợi hòa chung niềm vui  cung GĐPTVN tai Âu Châu  đã tổ chúc Đại Hôi Kỳ X thành công viên mãn.

Trang nhà GĐPTVN Úc Đại Lợi kính chúc Tân Ban Hướng Dẫn GĐPTVN tại Âu Châu chân cúng đá mềm chung tay cùng GĐPTVN tai Úc Đại Lợi xây dưng mái nhà Lam  ngày một bên vũng

BHD UDL

Thư Cảm Tạ của Gia Đình Tang Quyến & BTC Tang Lễ Cố HTr Nguyên Mẫn LVL

Kính Bái Bạch Quý Ngài:
Hội Đồng Giáo Giới Gia Đình Phật Tử Việt Nam
Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Huyền Tôn
Hòa Thượng Thích Bảo Lạc
Hòa Thượng Thích Quảng Ba
Hòa Thượng Thích Phước Nhơn
Hòa Thượng Thích Trường Sanh
Hòa Thượng Thích Bổn Điền
Hòa Thượng Thích Thiện Tâm
Thượng Tọa Thích Như Định
Thượng Tọa Thích Tâm Minh
Thượng Tọa Thích Tâm Phương
Thượng Tọa Thích Phổ Hương
Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng
Thượng Tọa Thích Phước Tấn
Thượng Tọa Thích Viên Trí
Thượng Tọa Thích Hạnh Tri
Thượng Tọa Thích Đạo Hiển

Đồng Kính Gởi:
Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử Việt Nam Trên Thế Giới
BHD Trung Ương GĐPTVN cùng Quý Ban Hướng Dẫn các Tỉnh thị Việt Nam
Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Hải Ngoại
Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Âu Châu
Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Canada
Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Hoa Kỳ
Ban Hướng Dẫn Trung Ương Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Hoa Kỳ
Ban Hướng Dẫn, Miền, Đơn Vị Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Úc Đại Lợi
Hội Đồng Cấp Dũng Gia Đình Phật Tử Việt Nam
Hội Đồng Cấp Dũng Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Hải Ngoại
Hội-Đồng Chỉ-Đạo & Giám-Sát GĐPTVN tại Hoa-Kỳ
Hội Đồng Cấp Dũng – Tấn tại Âu Châu
Hội Đồng Cấp Dũng – Tấn tại Úc Đại Lợi
Quý thân bằng quyến thuộc, thông gia, bạn hữu xa gần
Trang Nhà Quảng Đức
Trang Nhà GĐPTVN Trên Thế Giới/Hải Ngoại/Úc Đại Lợi
Trang nhà Sen Trắng GĐPTVN: Sentrangusa.com
Nhà Quàn Trường An Sydney, Australia
Huynh Trưởng Đức Quảng – Nguyễn Hoàng Phụng

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni PhậtKính bái bạch Chư Tôn, Thiền Đức Tăng Ni;
Kính thưa quý Liệt Vị,
Kính thưa quý Ban, cùng toàn thể quý Lam Viên,

Văn Phòng Ban Hướng Dẫn GĐPTVN tại Úc Đại Lợi xin thay mặt BTC Tang Lễ kính gởi đính kèm Thư Cảm Tạ của Gia Đình Tang Quyến và BTC Tang Lễ Cố Huynh Trưởng Cấp Dũng, Nguyên Mẫn Lê Viết Lâm.
Chúng con đảnh lễ thành kính tri ân quý Hòa Thượng, quý Thượng Tọa, 

Chúng con kính nguyện cầu Quý Ngài pháp thể luôn được khinh an, tuệ đăng thường chiếu, Phật sự viên thành và đồng gia hộ cho toàn thể Đại chúng thân tâm thường an lạc và luôn luôn được sống trong ánh hào quang của chư Phật.

Trong lúc tổ chức tang sự chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót. Ngưỡng mong Chư Tôn Thiền đức cảm thông khả thứ và toàn thể đại chúng niệm tình hoan hỷ.

Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.

Thành kính tri ân và cảm tạ.

Kính,
VP Ban Hướng Dẫn GĐPTVN tại Úc Đại Lợi

BẢNG TUYÊN DƯƠNG CÔNG ĐỨC ANH NGUYÊN MẪN: BẢN THỆ TĂNG GIÀ HỘI ĐỒNG GIÁO GIỚI GĐPTVN

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU: Hội-Đồng Chỉ-Đạo & Giám-Sát GĐPT Việt-Nam tại Hoa-Kỳ

Kính gởi : 

Tang-Quyến Huynh-Trưởng Nguyên-Mẫn Lê-Viết-Lâm

Bản sao kính gởi :

Quý Huynh-Trưởng Thành-viên Hội-Đồng CĐ&GS GĐPTVN-HK ( để kính tường và chung lời cầu nguyện )

NAM-MÔ TIẾP-DẪN ĐẠO-SƯ A-DI-ĐÀ PHẬT 
Thành kính,
Hội-Đồng CHỈ-ĐẠO & GIÁM-SÁT/ GĐPTVN-Hoa Kỳ

Thư Phân Ưu của BHD HN đến Chị Tâm Tú cùng GĐPT tại UĐL

Kính thưa Chị, 
BHD Hải Ngoại vô cùng thương tiếc anh Nguyên Mẫn một người anh gương mẫu đầy đạo hạnh, BHD Hải Ngoại kính gởi Thư Phân Ưu Thành kính chia buồn cùng với chị và gia đình đã mất đi người thân yêu.

Thành kính chia buồn đến GĐPT tại Úc Đại Lợi đã mất đi người anh khả kính….

Kính chúc chị sức khỏe và kính chúc ACE HTr UĐL luôn vững tiến trên đường đạo

Kính Chào Tinh Tấn
Văn Phòng BHD GĐPT Tại Hải Ngoại
PTTK 
Thiện Quý Nguyễn Thị Ánh Nguyệt

CANADA THÀNH KÍNH PHÂN ƯU cùng Gia Đình cố Htr cấp Dũng NGUYÊN MẪN Lê Viết Lâm

Thành kính phân ưu: Ban Hướng Dẫn Trung Ương Gia Đình Phật Tử Việt Nam Tại Hoa Kỳ

Ban Hướng Dẫn Trung Ương Gia Đình Phật Tử Việt Nam Tại Hoa Kỳ

Kính gửi: Tang Quyến Huynh Trưởng Nguyên Mẫn Lê Viết Lâm
(Kính nhờ VP.BHD Úc Đại Lợi chuyển đến Tang Quyến giùm)

Bản sao kính gửi:

–    Hội Đồng Chỉ Đạo và Giám Sát

    “Để kính tường”

–   Ban viên BHD Trung Ương

–   Các Ban Hướng Dẫn Miền

–    Liên Đoàn CHT Huệ Năng

–    HĐQT & BĐH Trung Tâm TQĐ

    “Để báo tin và cùng chung góp lời cầu nguyện”

NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT

Thành kính,

BHDTU/GĐPTVN Tại Hoa Kỳ

Hoa Kỳ CẦU NGUYỆN Htr Cấp Dũng NGUYÊN MẪN Lê Viết Lâm

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật
Văn Phòng Ban Hướng Dẫn GĐPT Hoa Kỳ
Kính gởi: Chị Trần Thị Thu Thủy cùng Tang gia HTr Nguyên Mẫn (Kính nhờ BHD Úc Đại Lợi chuyển)

Điện Thư Cầu Nguyện của BHD Hoa Kỳ (đính kèm)

Kính chào Tinh tấn
Nguyên Từ – Nguyễn Quốc HưngTổng Thư ký