Đại Hội kỳ 10 BHD GĐPTVN tại Âu Châu

Lam viên Úc Đại Lợi hòa chung niềm vui  cung GĐPTVN tai Âu Châu  đã tổ chúc Đại Hôi Kỳ X thành công viên mãn.

Trang nhà GĐPTVN Úc Đại Lợi kính chúc Tân Ban Hướng Dẫn GĐPTVN tại Âu Châu chân cúng đá mềm chung tay cùng GĐPTVN tai Úc Đại Lợi xây dưng mái nhà Lam  ngày một bên vũng

BHD UDL

Thư Cảm Tạ của Gia Đình Tang Quyến & BTC Tang Lễ Cố HTr Nguyên Mẫn LVL

Kính Bái Bạch Quý Ngài:
Hội Đồng Giáo Giới Gia Đình Phật Tử Việt Nam
Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Huyền Tôn
Hòa Thượng Thích Bảo Lạc
Hòa Thượng Thích Quảng Ba
Hòa Thượng Thích Phước Nhơn
Hòa Thượng Thích Trường Sanh
Hòa Thượng Thích Bổn Điền
Hòa Thượng Thích Thiện Tâm
Thượng Tọa Thích Như Định
Thượng Tọa Thích Tâm Minh
Thượng Tọa Thích Tâm Phương
Thượng Tọa Thích Phổ Hương
Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng
Thượng Tọa Thích Phước Tấn
Thượng Tọa Thích Viên Trí
Thượng Tọa Thích Hạnh Tri
Thượng Tọa Thích Đạo Hiển

Đồng Kính Gởi:
Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử Việt Nam Trên Thế Giới
BHD Trung Ương GĐPTVN cùng Quý Ban Hướng Dẫn các Tỉnh thị Việt Nam
Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Hải Ngoại
Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Âu Châu
Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Canada
Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Hoa Kỳ
Ban Hướng Dẫn Trung Ương Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Hoa Kỳ
Ban Hướng Dẫn, Miền, Đơn Vị Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Úc Đại Lợi
Hội Đồng Cấp Dũng Gia Đình Phật Tử Việt Nam
Hội Đồng Cấp Dũng Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Hải Ngoại
Hội-Đồng Chỉ-Đạo & Giám-Sát GĐPTVN tại Hoa-Kỳ
Hội Đồng Cấp Dũng – Tấn tại Âu Châu
Hội Đồng Cấp Dũng – Tấn tại Úc Đại Lợi
Quý thân bằng quyến thuộc, thông gia, bạn hữu xa gần
Trang Nhà Quảng Đức
Trang Nhà GĐPTVN Trên Thế Giới/Hải Ngoại/Úc Đại Lợi
Trang nhà Sen Trắng GĐPTVN: Sentrangusa.com
Nhà Quàn Trường An Sydney, Australia
Huynh Trưởng Đức Quảng – Nguyễn Hoàng Phụng

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni PhậtKính bái bạch Chư Tôn, Thiền Đức Tăng Ni;
Kính thưa quý Liệt Vị,
Kính thưa quý Ban, cùng toàn thể quý Lam Viên,

Văn Phòng Ban Hướng Dẫn GĐPTVN tại Úc Đại Lợi xin thay mặt BTC Tang Lễ kính gởi đính kèm Thư Cảm Tạ của Gia Đình Tang Quyến và BTC Tang Lễ Cố Huynh Trưởng Cấp Dũng, Nguyên Mẫn Lê Viết Lâm.
Chúng con đảnh lễ thành kính tri ân quý Hòa Thượng, quý Thượng Tọa, 

Chúng con kính nguyện cầu Quý Ngài pháp thể luôn được khinh an, tuệ đăng thường chiếu, Phật sự viên thành và đồng gia hộ cho toàn thể Đại chúng thân tâm thường an lạc và luôn luôn được sống trong ánh hào quang của chư Phật.

Trong lúc tổ chức tang sự chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót. Ngưỡng mong Chư Tôn Thiền đức cảm thông khả thứ và toàn thể đại chúng niệm tình hoan hỷ.

Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.

Thành kính tri ân và cảm tạ.

Kính,
VP Ban Hướng Dẫn GĐPTVN tại Úc Đại Lợi

BẢNG TUYÊN DƯƠNG CÔNG ĐỨC ANH NGUYÊN MẪN: BẢN THỆ TĂNG GIÀ HỘI ĐỒNG GIÁO GIỚI GĐPTVN

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU: Hội-Đồng Chỉ-Đạo & Giám-Sát GĐPT Việt-Nam tại Hoa-Kỳ

Kính gởi : 

Tang-Quyến Huynh-Trưởng Nguyên-Mẫn Lê-Viết-Lâm

Bản sao kính gởi :

Quý Huynh-Trưởng Thành-viên Hội-Đồng CĐ&GS GĐPTVN-HK ( để kính tường và chung lời cầu nguyện )

NAM-MÔ TIẾP-DẪN ĐẠO-SƯ A-DI-ĐÀ PHẬT 
Thành kính,
Hội-Đồng CHỈ-ĐẠO & GIÁM-SÁT/ GĐPTVN-Hoa Kỳ

Thư Phân Ưu của BHD HN đến Chị Tâm Tú cùng GĐPT tại UĐL

Kính thưa Chị, 
BHD Hải Ngoại vô cùng thương tiếc anh Nguyên Mẫn một người anh gương mẫu đầy đạo hạnh, BHD Hải Ngoại kính gởi Thư Phân Ưu Thành kính chia buồn cùng với chị và gia đình đã mất đi người thân yêu.

Thành kính chia buồn đến GĐPT tại Úc Đại Lợi đã mất đi người anh khả kính….

Kính chúc chị sức khỏe và kính chúc ACE HTr UĐL luôn vững tiến trên đường đạo

Kính Chào Tinh Tấn
Văn Phòng BHD GĐPT Tại Hải Ngoại
PTTK 
Thiện Quý Nguyễn Thị Ánh Nguyệt

CANADA THÀNH KÍNH PHÂN ƯU cùng Gia Đình cố Htr cấp Dũng NGUYÊN MẪN Lê Viết Lâm

Thành kính phân ưu: Ban Hướng Dẫn Trung Ương Gia Đình Phật Tử Việt Nam Tại Hoa Kỳ

Ban Hướng Dẫn Trung Ương Gia Đình Phật Tử Việt Nam Tại Hoa Kỳ

Kính gửi: Tang Quyến Huynh Trưởng Nguyên Mẫn Lê Viết Lâm
(Kính nhờ VP.BHD Úc Đại Lợi chuyển đến Tang Quyến giùm)

Bản sao kính gửi:

–    Hội Đồng Chỉ Đạo và Giám Sát

    “Để kính tường”

–   Ban viên BHD Trung Ương

–   Các Ban Hướng Dẫn Miền

–    Liên Đoàn CHT Huệ Năng

–    HĐQT & BĐH Trung Tâm TQĐ

    “Để báo tin và cùng chung góp lời cầu nguyện”

NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT

Thành kính,

BHDTU/GĐPTVN Tại Hoa Kỳ

Hoa Kỳ CẦU NGUYỆN Htr Cấp Dũng NGUYÊN MẪN Lê Viết Lâm

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật
Văn Phòng Ban Hướng Dẫn GĐPT Hoa Kỳ
Kính gởi: Chị Trần Thị Thu Thủy cùng Tang gia HTr Nguyên Mẫn (Kính nhờ BHD Úc Đại Lợi chuyển)

Điện Thư Cầu Nguyện của BHD Hoa Kỳ (đính kèm)

Kính chào Tinh tấn
Nguyên Từ – Nguyễn Quốc HưngTổng Thư ký

BAN TỔ CHỨC TANG LỄ CỐ HUYNH TRƯỞNG CẤP DŨNG GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM NGUYÊN MẪN LÊ VIẾT LÂM

CUNG THỈNH

BAN CHỨNG MINH TANG LỄ:

 • Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Huyền Tôn
 • Hòa Thượng Thích Bảo Lạc
 • Hòa Thượng Thích Phước Nhơn
 • Hòa Thượng Thích Quảng Ba
 • Hòa Thượng Thích Trường Sanh
 • Hòa Thượng Thích Bổn Điền
 • Hòa Thượng Thích Thiện Tâm
 • Thượng Tọa Thích Tâm Minh
 • Thượng Tọa Thích Tâm Phương
 • Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng
 • Thượng Tọa Thích Phước Tấn
 • Thượng Tọa Thích Viên Trí

BAN KINH SƯ:

Chủ Sám:

 • Thượng Tọa Thích Tâm Minh

Ban Kinh Sư

 • Thượng Tọa Thích Như Định
 • Thượng Tọa Thích Phổ Hương
 • Thượng Tọa Thích Hạnh Tri
 • Thượng Tọa Thích Đạo Hiển

BAN ĐIỀU HÀNH TANG LỄ
HUYNH TRƯỞNG CẤP DŨNG NGUYÊN MẪN LÊ VIẾT LÂM

 • Trưởng BanTruyền Thống HTr Cấp Dũng TÂM TRÍ Tư Đồ Minh
 • Trưởng Ban Tổ Chức HTr Cấp Dũng QUẢNG GIẢI Huynh Kim Hóa
 • Phó Ban HTr Cấp Dũng QUẢNG TRÍ Nguyễn Thái Hùng
 • Phó Ban HTr Cấp Dũng TÂM LỄ Vương Học
 • Ban Thư Ký HTr Cấp Tấn NGUYÊN ĐỀ Phan Thị Kim Oanh
 • HTr Cấp Tấn VẠN THẮNG Nguyễn Quốc Toàn
 • HTr Cấp Tấn THIỆN HÒA Phùng Thị Thái Hiền\
 • HTr Cấp Tín NGHIÊM ĐĂNG Nguyễn Thái Đăng Khoa
 • UV Nội Vụ BHD/UĐL HTr Cấp Tấn THIỆN PHÚ Nguyễn Văn Vinh
 • Thủ Quỹ HTr Cấp Tín NGUYÊN MAI Trần Thị Kim Hoàng
 • Ban Nghi Lễ HTr Cấp Tín CHÚC NGUYÊN Nguyễn Thanh Hùng
 • Ban Thị Giả HTr Cấp Tấn CHÚC TÂM Trần Chánh Bình & Vận Chuyển HTr Cấp Tín CHÚC THÔNG Lê Văn Cườm
 • Ban Nhiếp Ảnh HTr Cấp Tín NHẬT THẢO Trần Thị Yến Nhi
 • Ban Tiếp Tân GĐPT Chánh Kiến
 • Ban Ẩm Thực GĐPT Pháp Bảo
 • Ban Trang Trí GĐPT Huyền Quang
 • Xướng Ngôn Viên HTr Cấp Tập VẠN THUYẾT Phạm Hồng Duyên

CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ

CỐ HUYNH TRƯỞNG CẤP DŨNG GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM NGUYÊN MẪN LÊ VIẾT LÂM

Tổ chức tại Nhà Quàn Trường An, 120 Fairfield St, Fairfield East NSW 2165, Australia

Thứ Bảy, ngày 10 tháng 07 năm 2021

10:00am – 11:30am                     Lễ Nhập Liệm, Thọ tang và Cầu nguyện.
11:30am – 2:00pm                       Thăm Viếng.
2:00pm – 3:00pm                        Lễ Tưởng Niệm của GĐPTVN.
3:00pm – 4:00pm                        Thăm Viếng

Thứ Hai, ngày 12 tháng 07 năm 2021

8:00am – 9:00am                     Lễ Cầu Siêu của GĐPT.
9:00am – 10:00am                  Thăm viếng
10:00am – 11:00am                 Lễ Di Quan
11:00am – 12:00pm                 Di Quan
12:00am – 1:00pm                   Lễ Hỏa Táng

Phân Ưu của Ban Hướng Dẫn GĐPTVN tại Âu Châu

Kính gởi

Ban Hướng Dẫn GĐPTVN tại Úc Đại Lợi, 

– Điện thư phân ưu của Ban Hướng Dẫn GĐPTVN tại Âu Châu

Toàn thể Huynh Trưởng và Đoàn viên Âu Châu thành tâm đồng nguyện cầuĐức Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật thùy từ gia hộ, tiếp độ Chơn linh

Cố Huynh Trưởng cấp DŨNG Lê Viết Lâm, Pháp danh NGUYÊN MẪN, Bồ Tát giới danh CHƠN NHƯ TÁNH

Vãn sanh Cực Lạc quốc

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật!

Văn phòng BHD Âu Châu,
TTK, Nguyên Mãn