Category: Tết Nguyên Đán

MỪNG XUÂN DI LẶC

NAM MÔ ĐƯƠNG LAI HẠ SANH DI LẶC TÔN PHẬT Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Úc Đại Lợi Thành Tâm Ngưỡng Chúc: Chư Tôn Hòa Thượng Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni, Chư Vị Cố Vấn Giáo Hạnh PHÁP THỂ KHINH AN TUỆ ĐĂNG THƯỜNG CHIẾU PHẬT SỰ VIÊN THÀNH …