GĐPT Chánh Kiến

Tin Tức

 • Gia Trưởng: Nguyên Đề

 • Phone
  0402881250
 • Address
  Chùa Phổ Minh, 61 Northam Ave, Bankstown, New South Wales 2200
https://www.facebook.com/GDPTCK/

Nhân Duyên:

Chùa Phổ Minh tọa lạc tại  vùng Bankstown – Sydney, gần khu chợ người Việt, gần trạm xe lữa Bankstown và đã được Khánh Thành vào ngày 4 tháng 10 năm 2015. Sau hơn một năm, các sinh hoạt của chùa đã ổn định, Hòa Thượng Phương Trượng Thích Phước Nhơn cùng Chư Tôn Ni Trù Trì mong muốn có một GĐPT sinh hoạt tại chùa để đáp ứng nhu cầu Phật Tử đến chùa hằng tuần, đồng thời trong dự án phát triễn thêm GĐPT tại Sydney, BHD GĐPTVN tại UĐL nhận thấy đây là nơi thích hợp để gầy dựng một đơn vị GĐPT nên đã ủy nhiệm một số Huynh Trưởng nồng cốt nhiều kinh nghiệm trong Miền Tịnh Khiết tiến hành việc thành lập đơn vị tại đây.

·         Vào ngày 22/1/2017 Htr Nguyên Đề và Htr Vạn Thắng đã có buổi thỉnh ý  Hòa Thượng Phương Trượng và Ni Sư Trù Trì Thích Nữ Bảo Trường. Quý Chư Tăng Ni rất hoan hỷ đồng thuận cho việc thành lập một GĐPT tại chùa Phổ Minh và sẽ cử Ni Sư Thích Nữ Tịnh Ánh làm Cố Vấn Giáo Hạnh cho đơn vị mới này.

·         Trong buổi họp của Huynh Trưởng Miền Tịnh Khiết vào ngày 7/2/2017, Huynh Trưởng (Htr) Nguyên Đề và Htr Nguyên Thơ đã hoan hỷ nhận lãnh trọng trách này,

·         Sau khi nhận Ủy Nhiệm Thư số 17002/BHD.UDL/TUN/TB của Ban Hướng Dẫn vào ngày 18/2/2017, Htr Nguyên Đề, Htr Nguyên Thơ cùng Htr Trí Thông đã nhanh chóng hoạch định chương trình hoạt động để thành lập đơn vị mới.

·         Vào ngày 19/2/2017, Htr Quảng Giải – Trưởng BHD, Htr Chúc Nguyên – Trưởng Đại Diện MTK cùng Htr Nguyên Đề & HTr Nguyên Thơ có buổi họp cùng Chư Ni chùa Phổ Minh và đã đồng thuận lấy tên đơn vị là GĐPT Chánh Kiến.

Để bắt đầu việc ghi danh, một poster đã được phổ biến đến cộng đồng Phật Tử trong khu vực và được dán tại khuôn viên chùa Phổ Minh từ Chủ Nhật ngày 26/2/2017.

• Sau vài tuần ghi danh, vào ngày 2/4/2017 vào lúc 2 giờ chiều tại Chánh Điện chùa Phổ Minh – Bankstown, buổi sinh hoạt đầu tiên của GĐPT Chánh Kiến đã diễn ra với số lượng 9 đoàn sinh gồm 1 Ngành Thanh, 1 Ngành Thiếu và 7 Oanh Vũ cùng 3 Huynh Trưởng, dưới sự chứng minh của Phương Trượng – Hòa Thượng Thích Phước Nhơn cùng Ni Sư Trù Trì Thích Nữ Bảo Trường và Ni Sư Cố Vấn Giáo Hạnh Thích Nữ Tịnh Ánh cùng sự chứng kiến của Trưởng Ban Hướng Dẫn và anh chị em các đơn vị Pháp Bảo, Chánh Pháp và Huyền Quang. Gia Phả GĐPT Chánh Kiến tại Bankstown – Sydney bắt đầu từ đây!

Đoàn Sinh:

Có lẻ vì Trù Trì chùa Phổ Minh là Chư Ni nên số đoàn sinh Nữ luôn chiếm đa số. Sau 6 tháng hoạt động, sĩ số đoàn sinh hiện nay là 35 bao gồm:

 • 20 Oanh Vũ nữ
 • 8 Oanh Vũ nam
 • 2 Thiếu nữ
 • 3 Thanh nữ
 • 2 Thiếu nam

Hằng tuần có từ 25 đến 30 em hiện diện đều đặn.

Tuy tiếng Việt các em biết rất ít và GĐPT đối với các em rất mới lạ nhưng các em rất ngoan, có thể học thuộc các bài hát rất nhanh, chỉ 2  buổi sinh họat các em có thể thuộc bài Sen Trắng và Giây Thân Ái.

Các Sinh Hoạt Của GĐPT Chánh Kiến (CK):

·         Sau buổi sinh hoạt đầu tiên, CK đã cùng ACE MTK tổ chức buổi gây quỹ Gánh Hàng Rong hằng năm vào Chủ Nhật 9/4/17 tại Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng Người Việt vùng Bonnyrigg (kế bên chùa Pháp Bảo).

·         Kể từ tuần lễ 16/7/17, CK bắt đầu sinh hoạt mỗi sáng Chủ Nhật từ 9.30 sáng đến 1.30 trưa. Chương trình sinh hoạt gồm có:

 • Lễ Phật
 • Chào Cờ GĐ
 • Phật Pháp
 • Việt Ngữ
 • Hoạt động thanh niên
 • Sinh hoạt vòng tròn

Quý cô bác Phật Tử trong Đạo Tràng chùa Phổ Minh luôn hết lòng hổ trợ CK hằng tuần với những bữa ăn trưa thật ngon, bổ dưỡng.

·         Các lớp Phật Pháp và Việt ngữ:

o   Phật Pháp: Các em Oanh Vũ được bắt đầu với chương trình Bậc Mở Mắt

                        Các em ngành Thanh Thiếu bắt đầu chương trình Bậc Hướng Thiện

o   Việt Ngữ: Hiện nay CK tổ chức được 4 lớp Việt Ngữ: Mẫu giáo 1, Mẫu Giáo 2, Lớp 1 và lớp 2.

·         Trong 6 tháng qua Chánh Kiến đã tham gia, theo thứ tự thời gian, các sinh hoạt sau đây:

 • Tham dự lễ  Phật Đản tại chùa Phổ Minh , các em được tham dự lễ tắm Phật và Dâng Hoa vào ngày 30/4/2017
 • Hướng dẫn các em làm quà tặng mẹ trong ngày Mẹ vào ngày 24/5/2017
 • Tham gia ngày thể thao tại trại Kỷ Niệm 20 năm ngày Thành Lập Miền Tịnh Khiết vào ngày 11/6/2017 tại Heathcote Scout Camp.
 • Tổ chức buổi họp phụ Huynh vào ngày 6/8/2017
 • Tổ chức lễ Phát Nguyện cho 20 em đoàn sinh đã sinh hoạt đều đặn hơn 3 tháng vào ngày 13/8/2017
 • Tham dự Lễ Vu Lan tại chùa Phổ Minh vào ngày 27/8/2017
 • Tổ chức Lễ Đóa Hồng Hiếu Hạnh vào ngày Cha, ngày 3/9/2017
 • Tham dự lễ kỷ niệm 36 năm Thành Lập GĐPT Pháp Bảo vào ngày 10/9/2017
 • Hướng dẫn các em làm lồng đèn giấy để chuẩn bị đón Tết Trung Thu
 • Tổ chức Tết Trung Thu vào đêm 23/9/2017 với sự hổ trợ của các đơn vị Pháp Bảo, Chánh Pháp và Huyền Quang.
 • Tổ chức chuyến du ngoạn Canberra vào ngày 8/10/2017 cho toàn thể đoàn sinh và phụ huynh, đã có 60 người tham dự.

Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.