GĐPT Chánh Đạo

Tin Tức

GĐPT Chánh Đạo là một đơn vị của Gia Đình Phật Tử Việt Nam (GĐPTVN) được thành lập cách đây hơn 70 năm tại Việt Nam. GĐPT Chánh Đạo thành lập vào năm 1987 và sinh hoạt hằng tuần từ 1 giờ 30 đến 4 giờ 30 chiều mỗi Chủ Nhật. Chương trình sinh hoạt gồm có lễ phật, lớp phật pháp, chuyên môn, văn nghệ, sinh hoạt chung v..v.. Địa điễm sinh hoạt: Noble Park Community Centre, 75 Memorial Drive, Noble Park, 3174 Victoria, Australia Mục đích tổ chức là: Đao luyện Thanh Thiếu Đồng niên thành Phật tử chân chánh, góp phần xây dựng xã hội theo tinh thần Phật giáo.