Điện thoại liên lạc Gia Trưởng: Nguyên Đề – 0402881250  ___  Liên Đoàn Trưởng : Nguyên Thơ: 0402447006

Quá Trình Thành Lập GĐPT Chánh Kiến

Tại Chùa Phổ Minh – Bankstown – Sydney:

Nhân Duyên: Chùa Phổ Minh tọa lạc tại  vùng Bankstown – Sydney, gần khu chợ người Việt, gần trạm xe lữa Bankstown và đã được Khánh Thành vào ngày 4 tháng 10 năm 2015. Sau hơn một năm, các sinh hoạt của chùa đã ổn định, Hòa Thượng Phương Trượng Thích Phước Nhơn cùng Chư Tôn Ni Trù Trì mong muốn có một GĐPT sinh hoạt tại chùa để đáp ứng nhu cầu Phật Tử đến chùa hằng tuần, đồng thời trong dự án phát triễn thêm GĐPT tại Sydney, (Đọc thêm )

LỄ Chính Thức  ra mắt GĐPT CHÁNH KIẾN·         Sau 6 tháng hoạt động, sinh hoạt của Chánh Kiến đã ổn định, đi vào nề nếp và nhận thấy đã hội đủ các duyên lành và điều kiện chiếu theo Nội Quy GĐPTVN UĐL. Đồng thời Ban Huynh Trưởng GĐPT Chánh Kiến cũng đã thỉnh ý Hòa Thượng Phương Trượng và Ni Sư Trù Trì, quý Ngài đã hứa khả cho Chánh Kiến được tổ chức Lễ Chính Thức Ra Mắt vào ngày 5/11/2017 (Đọc thêm)