Category: GĐPT Chánh Kiến

Thể Thao Miền Tịnh Khiết 2019

Another successful year of Sports Day done despite the rainy weekend! Chúc mừng Miền Tịnh Khiết đã có thêm một ngày Sports Day thành công. Cám ơn sự nổ lực và tinh thần đồng đội của tất cả các đội để chúng ta có được một ngày thật vui. Congratulations to all teams for their …

Lễ Chính Thức Ra Mắt GĐPT CHÁNH KIẾN

Sau 6 tháng hoạt động, sinh hoạt của Chánh Kiến đã ổn định, đi vào nề nếp và nhận thấy đã hội đủ các duyên lành và điều kiện chiếu theo Nội Quy GĐPTVN UĐL. Đồng thời Ban Huynh Trưởng GĐPT Chánh Kiến cũng đã thỉnh ý Hòa Thượng Phương Trượng và Ni Sư Trù …

GĐPT Chánh Kiến

Điện thoại liên lạc Gia Trưởng: Nguyên Đề – 0402881250  ___  Liên Đoàn Trưởng : Nguyên Thơ: 0402447006 Quá Trình Thành Lập GĐPT Chánh Kiến Tại Chùa Phổ Minh – Bankstown – Sydney: Nhân Duyên: Chùa Phổ Minh tọa lạc tại  vùng Bankstown – Sydney, gần khu chợ người Việt, gần trạm xe lữa Bankstown và đã được Khánh Thành vào …