Category: Đơn Vị

GĐPT Chánh Kiến

Điện thoại liên lạc Gia Trưởng: Nguyên Đề – 0402881250  ___  Liên Đoàn Trưởng : Nguyên Thơ: 0402447006 Quá Trình Thành Lập GĐPT Chánh Kiến Tại Chùa Phổ Minh – Bankstown – Sydney: Nhân Duyên: Chùa Phổ Minh tọa lạc tại  vùng Bankstown – Sydney, gần khu chợ người Việt, gần trạm xe lữa Bankstown và đã được Khánh Thành vào …

Đoàn Thiếu Nữ gây quỹ cho hội UNICEF

Cảm ơn quý Anh, Chị, Em và Phụ Huynh đã tỏ lòng từ bi, ủng hộ và góp một bàn tay cùng Đoàn Thiếu Nữ trong việc gây quỹ cho hội UNICEF. Thank you everyone for your generous support of our fundraiser a few weeks ago. We raised $472.66 for UNICEF! UNICEF is a UN …