NAM MÔ ĐƯƠNG LAI HẠ SANH DI LẶC TÔN PHẬT
Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Úc Đại Lợi
Thành Tâm Ngưỡng Chúc:
Chư Tôn Hòa Thượng Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni,
Chư Vị Cố Vấn Giáo Hạnh


PHÁP THỂ KHINH AN
TUỆ ĐĂNG THƯỜNG CHIẾU
PHẬT SỰ VIÊN THÀNH


Thành Tâm Kính Chúc:
Quý Ban Hướng Dẫn GĐPTVN Trên Thế Giới,
Quý Ban Hướng Dẫn GĐPTVN Hải Ngoại,
Quý BHD GĐPTVN tại các Quốc gia và Châu lục
Quý Huynh Trưởng Hội Đồng Cấp Dũng trên Thế Giới
Quý Gia Trưởng, Ban Huynh Trưởng và Đoàn Sinh các GĐPTVN khắp nơi
Quý Đạo Hữu, Thân Hữu, Phụ Huynh, Ban Bảo Trợ,


MỪNG XUÂN DI LẶC
HOAN HỶ THƯỜNG LẠC
HẠNH NGUYỆN TRÒN ĐẦY
PHƯỚC HUỆ VIÊN MÃN
Trân trọng


Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Úc Đại Lợi