THÔNG TIN SINH HOẠT – GĐPT Đại Bi Quan Âm 

(bấm vào link trên xem thêm – cập nhật ngày 30/03/2019)

HÌNH ẢNH SINH HOẠT

 W25 – Kỷ niệm Chu Niên 36 – 24/06/2018 
(bấm vào link trên xem thêm – cập nhật ngày 30/6/2018)

W22 – CQM – Le Phat Dan 2562 – 3/6/2018 
(bấm vào link trên xem thêm – cập nhật ngày 23/6/2018)

W20 Sinh Hoạt – Phat Ngoc – QDHCC – 20/5/2018 (bấm vào link)

 W19 Sinh Hoạt – Ngày Mothers Day – 13/5/2018 (bấm vào link)

   

 

***

 Trại GĐ Đại Bi 2018  

***

Chuyến đi công tác từ thiện xã hội của Htr Huệ Giải & Như Phương

***

 Lễ Khai Giảng Trường Việt Ngữ & Lễ Lên Ngành

***

 Chúc Tết Thầy Phước Tấn

 ***

 Lân sự – Lễ Điểm Nhãn

 ***

 GĐPT Đại Bi Quan Âm Chào Đón CHU NIÊN lần thứ 35.

CHI TIẾT LIÊN LẠC / CONTACT US

   Gia Đình Phật Tử – ĐẠI BI QUAN ÂM

The Vietnamese Buddhist Youth Association in Victoria

Thời gian: Ngày Chủ nhật từ 9:30am đến 1:30pm 

Địa điểm: Collingwood College [Cromwell St & McCutcheon Way, Abbotsford VIC 3067]

Hộp thư: PO BOX 510, Kew VIC 3101 

E: gdptdbqa@gmail.com   LL: 0402 982 615

 Bấm vào đây – đường dẫn đến Google Map