PHÓ TRƯỞNG BAN HƯỚNG DẪN TRUNG ƯƠNG GĐPT VN TRÊN THẾ GIỚI. PHÓ TRƯỞNG BAN HƯỚNG DẪN TRUNG ƯƠNG GĐPT VN TRÊN THẾ GIỚI. TRƯỞNG BAN HƯỚNG DẪN GĐPT VIỆT NAM TẠI HẢI NGOẠI

TÂM HUỆ CAO CHÁNH HUU

Sinh ngày 15.02.1930  tại Làng Thế Chí Đông, Huyện Phong Điền, Tỉnh Thừa Thiên – Trung Việt – Việt Nam

VỀ ĐỜI:

–          Học Tiểu học tại Quảng Ngãi, Trung Học tại Huế và Đại Học Luật Khoa tại Sài Gòn

–          Động viên vào Quân Đội, học Khóa 3 Sĩ Quan Trừ Bị Quân Trường Thủ Đức (1954) và Khóa Tu nghiệp Chuyên ngành tại Tiểu Bang Indiana – Hoa Kỳ (1963)

–          Trong thời gian tại ngũ, lần lượt giữ các Chức vụ :

Phó Ủy viên Chính phủ Tòa Án Quân sự Sài Gòn, rồi Tòa Án Quân sự Huế

Hội thẩm Tòa Án Dân sự Đặc biệt ( Toàn quốc )

Đại Tá, Chánh thẩm Tòa án Quân sự Mặt trẩn Vùng I Chiến thuật

Đại Tá, Ủy Viên Chính Phủ Tòa án Quân sự Mặt trận Quân Khu I rồi Quân Khu II

 –          Sau biến cố 1975, đi tập trung cải tạo :

Tại Miền Nam: Trại Long Giao ( Long Khánh ), Trại Tân Hiệp Hiệp ( Biên Hòa )

Tại Miền Bắc: Liên Trại 1 ( Sơn La ), Liên Trại 3 và 4 ( Hoàng Liên Sơn, Trại Bắc Sơn ( Hòa Bình ), Trại Hà Tây ( Hà Đông )

 –          Ra khỏi Trại Cải Tạo năm 1983; sau đó tái định cư tại Hoa Kỳ theo Chương Trình HO, dành cho các tù nhân cải tạo năm 1992

VỀ ĐẠO:

–          Ấu thời, gia nhập Đoàn Đồng Ấu Quảng Ngãi

–          Sau biến cố 1945 trở về Huế, Gia nhập GĐPT Hướng Thiện, đơn vị Gia Đình Phật Tử được thành lập đầu tiên của GĐPT Việt Nam.

–          Sau Khóa huấn luyện Huynh Trưởng, lần lượt giữ các Chức vụ :

Đoàn Phó Đoàn Thiếu Nam GĐPT Gia Thiện ( Huế )

Đoàn Trưởng Đoàn Thiếu Nam Gia Đình Phật Tử Chơn Tri ( Huế )

Liên Đoàn Trưởng Nam kiêm Đoàn Trưởng Thiếu Nam GĐPT Từ Đàm ( Huế )

–          Động viên, nhập ngũ, vào Sài gòn: Tham gia Ban Nghiên Cứu Nội Quy Gia Đình Phật Tử Việt Nam, Quy chế Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử Việt Nam, Chương trình tu học Các cấp, Chương trình các Trại Huấn Luyrện, Soạn thảo các Tài liệu tu học và huấn luyện … để tiến tới Thống nhất Gia Đình Phật Tử toàn quốc 1961 tại Chùa Xá Lợi ( Sài Gòn )

–    Qua Các Đại Hội Huynh Trưởng toàn quốc, được tín nhiệm liên tục trong Chức vụ Tổng Thư Ký Ban Hướng Dẫn Trung Ương Gia Đình Phật Tử Việt Nam

Đại Hội V : Đại Hội lịch sử Thống Nhất Gia Đình Phật Tử toàn quốc đầu tiên, được tổ chức ngày 26/27/28 tháng 12 năm 1961 tại Chùa Xá Lợi ( Sài Gòn )

Đại Hội VI : Được tổ chức tại Trường Gia Long ( Sài gòn ) vào các ngày 27/28/29/30 tháng 6 năm 1964, quy tụ 200 đại biểu của 42 Tỉnh , Thị Trung, Nam, Bắc di cư, dưới sự chứng minh của Thưọng Tọa Thích Thiện Minh, Tổng Vụ Trưởng TV Thanh Niên

Đại Hội VII : Được tổ chức tại Tổng Vụ Thanh Niên, 294 Công Lý Sài Gòn, từ ngày 27/7 đến 1/08 năm 1967, với 221 đại biểu tham dự

Đại Hội VIII : Được tổ chức tại Quy nhơn, từ ngày 25/7 đến 28/7 năm 1970 tại Trường Bồ Đề Qui Nhơn

Đại Hội IX : Được tổ chức tại Đà Nẵng, từ ngày 29/7 đến 31/7/1973năm 1973,  song hành với Đại Hội Cựu Huynh Trưởng và Đại Hội Bảo Trợ Gia Đình Phật Tử.

– Điểm đặc biệt của anh Tâm Huệ trong Chức vụ Tổng Thư Ký BHD Trung Ương :

 “ Trong suốt thời gian Đại Hội từ 3 đến 4 ngày , qua nhiều Tiểu Ban, không thấy anh ghi chép gì, nhưng sau Đại Hội, các Tỉnh đều nhận được Biên bản Đại Hội rất đầy đủ, không thiếu sót một lời phát biểu nào của các Đại biểu . Với bộ óc và trí nhớ tuyệt vời của anh, không thua gì máy cassette “

(Lời nhận xét của Htr NGUYÊN TÍN, Trưởng Ban HD Trung Ương GĐPTVN)

– Đã theo học các Trại Huấn luyện :

Trại Huấn luyện Huynh Trưởng đầu tiên, năm 1947, tại Trường Thanh Long, Huế

Trại Huấn luyện Huynh Trưởng Cao Cấp toàn quốc đầu tiên được tổ chức tại Hội quán Gia Đình Phật Tử Thừa Thiên, năm 1951 .

– Thọ cấp TẤN năm 1958 do Quyết Định số 083/QĐ ngày 01.01.1970, hiệu lực 1958 .

– Thọ Cấp DŨNG do Quyết Định số 2003/HDTƯ/NV/QĐ ngày 26/2/2000 của Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPT Việt Nam, được sự Phê chuẩn của Viện Hoá Đạo, Giáo Hội Phật GiáoViệt Nam Thống Nhất do Quyết Định số 02/VHĐ/BCĐ/QĐ ngày 29/6/2004 và Thọ Cấp tại Đại Tháp Bồ Đề Đạo Tràng, Ấn Độ ngày 9/11/04.

– Đến Hoa Kỳ năm 1992

 Lần lượt đảm nhiệm các Chức Vụ :

ố Vấn Ban Hướng Dẫn Trung Ương Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Hoa Kỳ

Trưởng Ban Điều Hợp Trung Ương Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Hải Ngoại năm 1993 , được công cử nhân Trại Họp Bạn và Hội Thảo Huyền Quang, ngày 29 tháng 8 năm 1993 tại San Jose, Tiểu Bang California, Hoa Kỳ ,

Trưởng Ban Hướng Dẫn Lâm Thời Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Hải Ngoại năm 1997, được công cử do Hội Nghị Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử Việt Nam Hải Ngoại , tổ chức tại Chùa Vạn Hạnh, San Diego, Tiểu Bang California , Hoa Kỳ vào các ngày 3,4,5 tháng 7 năm 1997 .

Trưởng Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Hải Ngoại năm 2000, được công cử do Đại Hội Huynh Trướng Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Hải Ngoại kỳ I, tổ chức tại Chùa Viên Giác, Hannover, Đức Quốc vào các ngày 21,22,23 tháng 4 năm 2000,

Phó Trưởng Ban Hướng Dẫn Trung Ương Gia Đình Phật Tử Việt Nam trên Thế Giới kiêm Trưởng Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử Việt Nam Hải Ngoại năm 2004, được công cử do Đại Hội Huynh  Trưởng  Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Hải Ngoại Kỳ II, và Đại Hội Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử Việt Nam trên Thế Giới tổ chức tại Chùa Viên Giác, Bồ Đề Đạo Tràng, Ấn Độ vào các ngày 6,7,8,9 tháng 11 năm 2004

Trưởng Ban Tổ chức Lễ Hội Hành Hương và Đại Hội Gia Đình Phật Tử Việt Nam Trên Thế Giới, tổ chức tại Bồ Đề Đạo Tràng, Ấn Độ từ ngày 2 tháng 11 đến 20 tháng 11 năm 2004 .

(Slide Show) Chan Chứa Tình Lam ( tưởng nhớ A. TÂM HUỆ)-flv :

VỀ ANH :

Htr TÂM HUỆ Cao Chánh Hựu, là một tấm gương sáng cho Tập Thể Áo Lam. Với cuộc sống bình dị, cử chỉ khiêm tốn, lời nói hòa nhả, anh đã sống cuộc sống đạo hạnh và trọn đời hết lòng phục vụ cho Tổ chức.  Từ những ngày đầu xây dựng Tổ chức, trong cương vị ngoài đời có điều kiện, anh đã giúp đỡ, yểm trợ và tạo mọi phương tiện, cho Tổ chức phát triễn.

Những năm tháng trong lao tù Cộng Sản, anh đã hành xử với tác phong và đạo đức của một người Huynh Trưởng Phật Tử, sống vị tha, hy sinh và tận tâm giúp anh em cùng cảnh ngộ, tạo được cảm tình sâu đậm và đem tiếng thơm cho Màu Áo Lam trong chốn ngục tù.

Qua đến Hoa Kỳ, anh đã được BHD Trung Ương Hoa Kỳ, nhiệt tình đón chào và đã mời anh vào Cương Vị Cố Vấn Ban Hướng Dẫn .

Trải qua những khó khăn nội và ngoại tại, anh đã dung hòa được những quan điểm bất đồng, kết nối được tình thân giữa các anh chị em Lam Viên khắp Hải ngoại.

Ròng rả suốt 13 năm dài, anh đã đi xe buýt từ nhà đến Văn Phòng Ban Hướng Dẫn, làm việc mỗi ngày. Soạn thảo rất nhiều Đề án và đưa ra nhiều Phương án hành hoạt thông Qua 4 Biên bản Định Kỳ hằng Năm.

Đặc biệt anh rất quan tâm đến việc điều hành và duy trì Nhóm Tự Nguyện Hướng về quê hương, mà thực tế, đã giúp đỡ rất nhiều cho các Đoàn viên GĐPT tại Quốc Nội, qua khỏi những cơn đau ốm, bênh tật ngặt nghèo

Anh đã âm thầm hăng say làm việc cho Tổ chức, dù cho thân anh phải trải qua nhiều căn bệnh ngặt nghèo: Bệnh ung thư tái phát nhiều lần, Bệnh Tim, phải sống bằng tim nhân tạo, bệnh thấp khớp kinh niên .v.v .

Trong mọi hoàn cảnh, anh luôn tười cười và bày tỏ cử chỉ thân thiết chân tình. Điều này giúp cho mọi anh chị em Áo Lam, đều an tâm và thương kính, qúy mến anh trong những lần gặp gỡ.

Niềm ao ước duy nhất của anh và anh đã thực hiện được phần nào là đưa GĐPT khắp Thế giới vào cùng chung một Hệ thống, trong sự đùm bọc che chở của Chư Tôn Đức Giáo Phẩm thuộc Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất. Gia Đình Phật Tử cùng chung một Nội Quy truyền thống, để cùng vui sống, sinh hoạt và hoàn thành sứ mạng, đoàn kết bất khả phân của Tổ chức GĐPT VN.