Tiểu Sử anh TÂM LẠC – Nguyễn Văn Thục

 SƠ LƯỢC QUÁ TRÌNH SINH HOẠT VÀ PHỤC VỤ GĐPTVN

Của Huynh Trưởng Tâm Lạc Nguyễn Văn Thục

Lời mở đầu: 

Nói về quá trình sinh hoạt của Htr Tâm Lạc Nguyễn Văn Thục với GĐPTVN, chúng ta ai cũng có thể thấy đây là một quá trình hoạt động kiên trì và liên tục của một Huynh Trưởng trong vai trò ủy viên nội vụ của Tổ chức, thấy được toàn diện quá trình diễn tiến có liên hệ rất mật thiết với sự hình thành của phong trào, từ khi Tổ chức còn mang tên là Gia Đình Phật Hóa Phổ tại Huế vào những năm 1947, qua giai đoạn khởi xướng Bắc-Trung-Nam một Nhà, với Bản Nội Quy và danh xưng mới là Gia Đình Phật Tử Việt Nam ra đời, năm 1951, qua các giai đoạn củng cố và phát triển đặc biệt của GĐPTVN, đánh dấu bởi các Đại Hội Huynh Trưởng Toàn Quốc vào những năm 1961, 1964 và 1973, qua hoàn cảnh xã hội biến động, lịch sử bi đát của Đất Nước, năm 1975 và về sau.

Lý lịch và quá trình hoạt động:

Anh Nguyễn Văn Thục sinh ngày 20/07/1927 nhằm ngày 22 tháng 6 năm Đinh Mảo tại làng Kim Ngọc, Huyện Hương Trà, Tỉnh Thừa Thiên. 

Thời niên thiếu anh Thục theo học trường Petit Lycée Yersin (chương trình Pháp) và lớn lên, thi đậu bằng Baccalauréat Métropolitain (Tú tài Pháp) tại trường Grand Lycée Yersin, Đà Lạt.

(Được biết, vào năm 1937 khi Hội Phật Học Lâm Viên-Đalat được thành lập tại chùa Linh Quang (về sau dời về chùa Linh Sơn, Đà Lạt, năm 1940), Hội luôn luôn khuyến khích các hội viên cho con em của mình tham gia vui học trong “Ban Đồng Ấu Phật Tử” của Hội. anh Tâm Lạc, nhờ duyên lành đã là thành viên của tổ chức giáo dục nầy từ thuở ấy).

Năm 1945, sau thời gian tản cư, từ Đalat trở về Huế anh Thục chuyên dạy Sinh Ngữ (Pháp+Anh) theo chương trình Pháp tại các trường tư thục trung học, Huế.

Đầu năm 1947, anh thọ lễ quy y với Ôn Thích Tịnh Khiết, chùa Tường Vân, Huế. Tại đây anh được quen biết Thầy Thích Minh Châu và đã nhờ Thầy giới thiệu tham gia sinh hoạt Gia Đình Phật Hóa Phổ. Anh về sinh hoạt với GĐPHP Chơn Tri tại Chợ Cống, thành phố Huế, cho đến cuối năm 1948. 

Năm 1949, một phần vì thời cuộc bất ổn, anh bị bắt buộc phải rời Huế đột xuất, vào sinh sống tại Saigon.  Để được tiếp tục phụng sự xã hội và Đạo Pháp, ngoài những giờ đi dạy hằng tuần tại các trường tư thục trung học, chuyên dạy theo chương trình Pháp, anh còn lập thêm một trường tư thục cấp Tiểu Học và đặt tên là “Gia Đình Bổ Túc Học Vụ Chơn Tri”. 

Trường nầy vừa dạy văn hóa, vừa hướng dẫn giáo viên thành những huynh trưởng và đồng hóa học sinh của trường thành đoàn viên Gia Đình Phật Hóa Phổ. “Gia Đình Bổ Túc Học Vụ Chơn Tri” trở thành cơ sở Gia Đình Phật Hóa Phổ đầu tiên tại Miền Nam Việt Nam với tên là “Gia Đình Phật Hóa Phổ Chơn Tri”.

Vào những ngày chủ nhật, thầy trò trường Chơn Tri (GĐPHP Chơn Tri) cùng nhau vào sinh hoạt tại chùa Sùng Đức, thuộc vùng Chợ Lớn. 

(Được biết lúc bấy giờ, chùa Sùng Đức là nơi tập trung, nơi tá túc đầu tiên của một số đông quý Thầy và các tăng sinh Chùa Bảo Quốc – Huế, khi mới di tản vào Miền Nam).

Được quý Thầy thương mến và khích lệ, đặc biệt được Thầy Thích Huyền Dung, trụ trì Chùa Phật Quang và là viện chủ Phật Học Đường Mai Sơn nhận lời làm Cố Vấn Giáo Lý nên Thầy đề nghị cho Gia Đình dời về sinh hoạt tại chùa Phật Quang, Chợ Lớn, đổi tên GĐPHP Chơn Tri thành GĐPHP Chánh Giác vào dịp lễ Thành Đạo PL 2494 (ngày 8 tháng 12 năm Kỷ Sửu, tức ngày 25-01-1950).

Kể từ Phật Đản PL. 2495, Gia Đình Phật Hóa Phổ Chánh Giác hình thành với đầy đủ các Đoàn (Thiếu Niên, Thiếu Nữ, Đồng Niên và Đồng Nữ) gồm trên 130 đoàn sinh. 

Gia Đình Chánh Giác sớm vững mạnh với một Ban Huynh Trưởng hùng hậu, đầy đủ các thành phần; Bác Trần Văn Liềm làm Gia Phổ, anh Tâm Lạc Nguyễn Văn Thục làm Liên Đoàn Trưởng, anh Minh Thọ Trần Ngọc Diệp làm Liên Đoàn Phó, các chị Nguyễn Thị Tuất, Trần Thị Hương, Đoàn Thị Tuyết, Lệ Hằng, Vũ Thị Đồng, các anh Hoàng Hải, Trần Yên, Vũ Đình Xuân, phân chia nhau giữ những chức Đoàn Trưởng, Đoàn Phó các đoàn.

Về sau Gia Đình còn được các anh chị trưởng từ Đà Lạt, Huế đến hỗ trợ, giúp đở củng cố như các anh Phan Tấn Trình, Phan Tấn Nghĩa, Dương Xuân Dưỡng, Dương Xuân Nhơn, Nguyễn Xuân Sơn, đặc biệt có anh Tâm Bửu Tống Hồ Cầm nhận làm Cố Vấn danh dự cho Gia Đình.

Để kiện toàn tổ chức, kỳ nghĩ hè năm 1950, GĐPHP Chánh Giác tổ chức một kỳ trại đầu tiên, đào tạo Huynh Trưởng tại Miền Nam lấy tên là “Trại Huynh Trưởng A-Dục I.”

Trong quá trình sinh hoạt, làm công tác Phật sự tại Miền Nam, Htr Tâm Lạc may mắn được gặp nhiều duyên lành. Htr Tâm Lạc là một trong những thành viên đầu tiên được tháp tùng quý Thầy, đặc biệt Thầy Thích Quảng Liên và Bác Mai Thọ Truyền để đi tìm địa điểm lập chùa, lập cơ sở cho Hội Phật Học Nam Việt, năm 1950.

GĐPHP Chánh Giác được chư Tăng Chùa Ấn Quang thương mến, tích cực hỗ trợ, thừa nhận là đơn vị tổ chức Phật Giáo, giáo dục thanh-thiếu-đồng niên Phật Tử đầu tiên của Giáo Hội Phật Giáo Tăng Già Nam Việt, tại Sàigòn-Chợ Lớn.

Để thực hiện kế hoạch phát triển GĐPHP tại Miền Nam Việt Nam, sau trại A-Dục I, Htr Tâm Lạc hướng về Miền Đông và Miền Tây Nam Việt.  Trên đường đi giới thiệu và thành lập các đơn vị Gia Đình tại các Tỉnh, Huynh Trưởng đã may mắn gặp được Thầy Thích Thiền Định, tại Mỹ Tho. Nghe Thầy cho biết, Thầy cũng đang đi về các tỉnh để gây dựng cơ sở, lập các chi Giáo Hội Tăng Già Nam Việt, anh xin được theo chân Thầy.  Nhờ vậy mà tại tỉnh nào có cơ sở Giáo Hội thì nơi đó đều có mặt một đơn vị GĐPHP.  Sau một thời gian ngắn, được nhiều thuận duyên, khi được thêm nhiều các anh chị trưởng Miền Trung vào giúp sức, một Khóa Huấn Luyện Huynh Trưởng A-Dục II được tổ chức tại Cần Thơ.  Khóa nầy đã đào tạo thêm được rất nhiều Huynh Trưởng, gốc tại chỗ, có nhiều năng lực, thiện chí phục vụ khắp các đơn vị GDPHP tại Miền Nam và là thành viên đầu tiên của Ban Hướng Dẫn GĐPT Nam Việt, Việt Nam.

Đầu năm 1951 Đại Hội Huynh Trưởng GĐPHP 3 miền Bắc, Trung, Nam họp trong 3 ngày 24, 25, 26/01/1951 tại Huế, quyết định sửa đổi danh xưng Gia Đình Phật Hóa Phổ thành Gia Đình Phật Tử.  Tuy Nội Quy Trình của GĐPT tại Miền Nam (năm 1952) chưa được điều chỉnh theo pháp quy Nội Quy Miền Trung, nhưng mọi hoạt động hành chánh và chuyên môn đều giống nhau 

Lễ Thành Đạo năm Tân Mảo, PL 2496 (04/01/1952) Hội Phật Học Nam Việt làm lễ ra mắt GĐPT Chánh Tín.  Đến năm 1952 tại Sàigòn-Chợ Lớn có hai GĐPT chính thức hoạt động; GĐPT Chánh Tín của Hội Phật Học Nam Việt, đoàn quán tại chùa Phước Hòa, Bàn Cờ, và GĐPT Chánh Giác của Giáo Hội Tăng Già Nam Việt, đoàn quán tại chùa Phật Quang, Chợ Lớn.

Sau Đại Hội 1953, ngoài sự kiện hợp nhất 2 đơn vị Gia Đình Chánh Giác và Chánh Tín thành một, lấy tên chung là Gia Đình Phật Tử Chánh Đạo,  Ban Hướng Dẫn GĐPT Miền Nam quyết định giữ quyền đặt tên cho các đơn vị Gia Đình tại miền Nam, cùng mang một chữ “CHÁNH” đứng đầu như:   

GĐPT Chánh Đạo, Chánh Đạt, Chánh Nguyên (Sàigòn-Chợ Lớn) Chánh Minh, Chánh Thọ; Chánh Hạnh (Gia Định); Chánh An (Thủ Thiêm); Chánh Nghiêm (Thủ Đức); Chánh Thiện (Biên Hòa); Chánh Kiến, Chánh Pháp (Vũng Tàu); Chánh Quang (Bình Dương); Chánh Đức (Sa Đéc); Chánh Tâm, Chánh Đẳng (Cần Thơ); Chánh Trí (Vĩnh Long); Chánh Tiến (Trà Vinh) Chánh Huệ (Trà Ôn); Chánh Tín (Sóc Trăng); Chánh Hòa (Cầu Kè); Chánh Quang (Rạch Giá); Chánh Dũng (Long Xuyên); Chánh Định (Bặc Liêu) v.v.

Tại mỗi đơn vị Gia Đình, Ban Huynh Trưởng đều thỉnh được một Thầy hay Cô làm Cố Vấn Giáo Lý cho Gia đình.  Riêng tại Sàigòn thì được quý Thầy Thích Trí Hữu, Thiện Hoa, Thiện Hòa, Thanh Từ, Thiền Định và Huyền Vi chỉ dạy.

Năm 1956, sau khi Đất Nước bị chia đôi, Giáo Hội Tăng Giá Bắc Việt và Hội Việt Nam Phật Giáo Bắc Phần phải di tản vào Nam và lập đặt cơ sở tại hai chùa Giác Minh và Phước Hòa.
Thầy Thích Chánh Tiến (GH Tăng Già Bắc Việt), sau khi quy tụ được một số thanh, thiếu niên tại chùa Kim Cương, đường Trần Quang Diệu – Sàigòn, muốn gây dựng lại một đơn vị GĐPT (Bắc Việt) đầu tiên tại Miền Nam. Thầy đã nhờ Htr Tâm Lạc hướng dẫn thành lập và giữ chức vụ Liên đoàn Trưởng. Đơn vị Gia Đình được thành lập và đưa về chùa Giác Minh, đường Phan Thanh Giản – Sàigòn, lấy tên là Gia Đình Phật Tử Giác Minh.

Từ Đại Hội Thống Nhất GĐPTVN tại Sàigòn vào các ngày 28, 29, 30/06/1964, qua các Đại Hội Huynh Trưởng GĐPTVN liên tiếp đến Đại Hội 1973, Htr Tâm Lạc luôn luôn được mời giữ chức vụ Ủy Viên Nội Vụ BHDTƯ.

Thể theo Quyết định số 083/QĐ 01.01.1970, Htr Tâm Lạc Nguyễn Văn Thục là một trong số đông các Anh Chị Trưởng tại các Tỉnh, Thành Phố Bắc, Trung, Nam được xếp vào hàng Huynh Trưởng đầu tiên của Tổ Chức và được thọ lễ Cấp Tấn ngày Thành Đạo 2501 (01.01.1958).

Anh Thục lập gia đình cùng chị Hoàng Mị Dung vào năm 1955. Anh chị được 3 trai và 1 gái. Tuy chị không phải là một Huynh Trưởng GĐPTVN, nhưng ngay từ những ngày đầu mới quen biết chị vẫn hết lòng hưởng ứng lý tưởng mà anh hằng theo đuổi và hết lòng hỗ trợ anh trong mọi công tác Phật sự.

Biết được sau năm 1975, Gia Đình Phật Tử Việt Nam gặp phải rất nhiều khó khăn trong sinh hoạt nội bộ và đối ngoại.  Vì không còn có thể trực tiếp điều hành sinh hoạt toàn bộ GĐPT trên toàn quốc, Ban Hướng Dẫn Trung Ương đành phải ẩn mình và thu hẹp phạm vi hoạt động.

Anh Chị Cố Huynh Trưởng như Cố Huynh Trưởng Tâm Chánh Hoàng Thị Kim Cúc, Như Tâm Nguyễn Khắc Từ, Không Liên Hoàng Thị Thảo, cùng các Htr Nguyên Tín Nguyễn Châu, Htr Tâm Vinh Đoàn Văn Lộc cùng Htr Tâm Lạc cố lèo lái con thuyền Nhà Lam Việt Nam qua ngày tháng, lướt phong ba, vượt bão táp hiểm nghèo.

Cũng nhờ được thuận tiện trong việc liên lạc, gặp nhau hằng ngày nên các Htr Tâm Vinh, Tâm Lạc và Cố Huynh Trưởng Như Tâm thường cùng làm việc với nhau, thu thập tin tức sinh hoạt GĐPT khắp nơi, cùng nhau bàn bạc, góp ý tháo gở những khó khăn cho các địa phương 

Năm 1993, nhân dịp số đông các thành viên Ban Hướng Dẫn các Tỉnh tập trung về Sàigòn để lo việc an táng cho Huynh Trưởng Như Tâm Nguyễn Khắc Từ, các Huynh Trưởng Nguyên Tín Nguyễn Châu, Tâm Vinh Đoàn Văn Lộc và Tâm Lạc Nguyễn Văn Thục đã tổ chức được một buổi họp rất quan trọng để củng cố nội bộ, đặc biệt để bàn giao chức vụ và công tác của các anh Tâm Vinh (Tổng Thư Ký BHDTƯ) và Tâm Lạc (Ủy Viên Nội Vụ BHDTƯ) vì phải xuất cảnh.

Qua đến Úc Đại Lợi Htr Tâm Lạc Nguyễn Văn Thục vẫn tiếp tục sinh hoạt, thăm viếng các đơn vị Gia Đình địa phương, tham gia Ban Giáo Huấn các Khóa Huấn Luyện Huynh Trưởng, góp ý cùng các Ban Hướng Dẫn.  Anh Tâm Lạc là một huynh trưởng cao niên, hoạt động thâm niên, suốt đời đã đóng góp công sức cho sự tồn tại và lớn mạnh của Tổ Chức Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại quốc nội và hải ngoại qua các chức vụ :

·        Liên Đoàn Trưởng GĐPT Chánh Giác, Sàigòn 1949 (thuộc Giáo Hội Tăng Già Nam Việt).

·        Liên Đoàn Trưởng GĐPT Chánh Đạo, Sàigòn 1952 (thuộc Hội Phật Học Nam Việt).

·        Liên Đoàn Trưởng GĐPT Giác Minh, Saigon 1956 (thuộc Giáo Hội Tăng Già Bắc Việt, Miền Vĩnh Nghiêm).

·        Phó Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPT Nam Việt từ năm 1952 – 1964.

·        Thọ Cấp Tấn (Thành Đạo PL. 2501 (01.01.1958).

·        Thành viên Ban Giáo Huấn các Khóa Huấn Luyện Huynh Trưởng các Khóa Lộc Uyển, A Duc, Huyền Trang và Vạn Hạnh.

·        Ủy Viên Nội Vụ GĐPTVN tại Việt Nam từ năm 1954 – 1995.

·        Chủ Tịch Hội Đồng Cấp Tấn GĐPTVN tại Úc Đại Lợi từ năm 2004.

·        Cố Vấn Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPTVN trên Thế Giới từ năm 2004.

·        Thọ Cấp Dũng (ngày 22.5.2005 – Khánh Đản PL. 2549).

Công hạnh của anh Tâm Lạc Nguyễn Văn Thục đóng góp cho Tổ Chức to lớn vô cùng.  Anh là Huynh Trưởng thâm niên và cao niên đã trực tiếp đóng góp công sức của mình cho sự tồn tại và lớn mạnh của Tổ Chức Gia Đình Phật Tử Việt Nam n

Viết về anh Tâm Lạc – Nguyễn Văn Thục

Kính thưa quí ACE Áo Lam

Ngày 6 tháng 6 năm 2007(nhằm 21.4 ÂL) lúc 6:00 PM anh Tâm Lạc-Nguyễn Văn Thục đã trút hơi thở cuối cùng tại  bệnh viện Braeside Fairfield, Sydney, Úc Đại Lợi. Hưởng thọ 81 tuổi ( 1927-2007)

Anh Thục vào Sài Gòn lúc cuối thập niên 1940, thời kỳ chưa có danh xưng Gia Đình Phật Tử – Anh đã mang hết tâm ý, lề lối, phương pháp sinh hoạt tu học từ Huế vào Nam – Gia Đình Phật Hoá Phổ CHƠN TRI . Nhân mở trường tiểu học tư thục bổ túc văn hoá mang tên “Gia Đình Bổ Túc Học Vụ Chơn Tri” mà anh đã tập họp được nhân sự Huynh trưởng và đoàn sinh hơn trăm người để thành lập Gia Đình Phật Hoá Phổ (GĐPHP) CHƠN TRI sinh hoạt tại chùa Sùng Đức, Chợ Lớn mà anh là vị Phổ trưởng đầu tiên của các GĐPHP miền Nam.

Năm 1950, GĐPHP Chơn Tri theo yêu cầu của Thầy Huyền Dung  chuyển sinh hoạt về chùa Phật Quang, Chợ Lớn và đổi tên thành GĐPHP Chánh Giác. Mùa Hè 1950, GĐPHP mở trại huấn luyện Huynh trưởng đầu tiên, bao gồm HL các huynh trưởng miền Nam lấy tên là A Dục 1; GĐPHP Chánh Giác được Giáo Hội Tăng già Nam Việt chính thức công nhận là GĐPHP đầu tiên tại miền Nam. Đầu năm 1951 Đại Hội Huynh Trưởng GĐPHP 3 miền Bắc, Trung, Nam họp trong 3 ngày 24, 25, 26/01/1951 tại Huế, quyết định sửa đổi danh xưng Gia Đình Phật Hóa Phổ thành Gia Đình Phật Tử. Lúc đó Gia Đình Phật Hoá Phổ Chánh Giác đổi danh xưng thành Gia Đình Phật Tử Chánh Giác, bên cạnh đó có một  GĐPT Chánh Tín của Hội Phật Học Nam Việt sinh hoạt tại chùa Phước Hoà, Bàn Cờ làm lễ ra mắt năm 1952. Theo văn thư của anh Thục xác định với BHD Quảng Đức là chính GĐPT Chánh Giác là GĐPT đầu tiên tại miền Nam chứ không phải là GĐPT Chánh Đạo như một số tài liệu tu học huynh trưởng đã viết. ( GĐ Chánh Đạo thành lập năm 1953 do 2 gia đình Chánh Giác và Chánh Tín hợp lại )

Anh nhậm chức Phó Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPT Nam Việt, trực thuộc Hội Phật học Nam Việt (Trưởng Ban lúc đó là HT Tâm Bửu Tống Hồ Cầm, lớn hơn anh 9 tuổi) vận động phong trào GĐPT suốt khắp miền Lục tỉnh (6 tỉnh miền Tây chia khu vực thành 2 miền Huệ Quang và Khánh Anh năm 1964) Năm 1964 tuy Cư sĩ Chánh Trí – Mai Thọ Truyền, Hội trưởng Hội Phật Học Nam Việt không gia nhập Giáo hội PGVN Thống Nhất nhưng đã hoan hỷ chấp thuận cho GĐPT miền Nam sinh hoạt theo hệ thống của Gia Đình Phật Tử vụ, Tổng Vụ Thanh Niên GHPGVNTN, tính từ thời điểm này không còn xử dụng danh xưng BHD Gia Đình Phật Tử Nam Việt nữa. Lẽ ra năm 1964 tại Thủ Đô Sai Gon đã thành lập được một BHD Thủ Đô nhưng vì không kết hợp được hai đơn vị Saigon- Chợ Lớn và GĐPT Vĩnh Nghiêm thành một (bài viết của HT Phúc Trung-Huỳnh Ái Tông trên Sen Trắng trước năm 1975) nên cơ sự kéo dài đến mùa thu năm 1968 anh Nguyên Y Lương Hoàng Chuẩn đại diện BHD Trung Ương chủ trì Đại hội thành lập BHD Thủ Đô.

Không phải dễ dàng gì mà anh hoan hỷ từ bỏ Gia Đình hiệu Chơn Tri  để đổi tên thành GĐPHPChánh Giác mà anh đã ôm ấp suốt thời kỳ thanh tráng để dày công gây dựng  trên đất Saigon năm 1950; không phải dễ dàng gì để tách ra khỏi sự trực thuộc Hội Phật Học Nam Việt để trực thuộc GHPGVNTN và BHD Trung ương năm 1964; và càng cay đắng hơn khi nhìn thấy nơi trung tâm Thủ Đô Saigon với một lực lượng huynh trưởng, đoàn sinh hùng hậu do anh góp phần tạo dựng mà suốt 4 năm(1964-1968) không hình thành xong một Ban Hướng Dẫn…Nhưng anh vẫn vui vẻ, xây dựng rồi ra đi mặc dù có chút nuối tiếc nào đó vương trong mắt anh khi chúng tôi gợi lại một thời kỳ vàng son GĐPT Saigon ( nội một GĐPT Chánh Đạo sinh hoạt tại chùa Xá Lợi, Saigon 3 có khi nhân số lên đến 600 người )

Thời gian đầu không có BHD, anh tạm nhiệm chức vụ Đại Diện Trung Ương Tại Miền Quảng Đức  sau bổ nhiệm cho bác Thiện Quang-Đỗ Văn Giu, Gia Trưởng, Huynh trưởng GĐPT Chánh Đạo làm Đặc ủy viên – đại diện BHD Trung Ương tại Miền Quảng Đức cho tới khi anh Nguyên Y – Lương Hoàng Chuẩn đắc cử Trưởng Ban Hướng Dẫn Thủ Đô thì kiêm nhiệm thêm chức vụ này (theo nội qui). Qua các kỳ đại hội GĐPT toàn quốc từ năm 1954, anh được liên tục bầu làm Ủy Viên Nội Vụ cho đến năm 1993, ngày anh Như Tâm – Nguyễn Khắc Từ mệnh chung , anh đã bàn giao chức danh này trước khi lên đường định cư nơi Hải ngoại.

Rồi 20 năm hoạt động nơi Hải Ngoại, cho đến cuối đời. GĐPT Úc Đại Lợi, Âu Châu, Hoa Kỳ… mới biết đến anh nhưng chưa trọn đủ, mỗi lần hỏi anh về hoạt động sôi nổi của GĐPT miền Nam, anh thường từ chối trả lời vì e ngại nhiều điều (Nói mà không đủ sự thật thì chẳng nên nói; mà nói ra sự thật thì bất ý nhiều người. Chúng tôi còn lưu trữ bức thư của anh như là một bằng chứng tham khảo lịch sử)

Anh được thần chết báo tử từ hơn 2 năm trước khi Bác sĩ tuyên bố anh mắc bệnh K phổi thời kỳ cuối, nhưng anh vẫn duy trì được sinh mệnh hơn 2 năm để làm được những điều có thể cho GĐPT: Thứ nhất, trong vai trò Chủ tịch Hội Đồng HT cấp Tấn GĐPT Úc Đại Lợi anh trình bày những kiến nghị cải cách trong GĐPT ; thứ nhì, anh hoan hỷ nhận lời làm Cố vấn cho Ban Hướng Dẫn GĐPT Việt Nam trên Thế Giới; thứ ba, anh thọ nhận cấp Dũng khi còn tại thế…. và còn nhiều điều để viết về công hạnh của anh mà chúng ta có thể đọc trong Quyển Kỷ yếu của GĐPT Úc Đại Lợi sẽ phát hành sau này. Nhưng hôm nay, anh đã giã từ thân tứ đại nơi miền đất tạm dung Úc Đại Lợi, ít ra trong mỗi chúng ta, những huynh trưởng từng sinh hoạt với anh từ năm 1949, 1950 tại miền Nam và những anh chị tại Hải Ngoại, Úc Châu từ năm 1995 đến bây giờ biết rằng: “ Anh đã ra đi trong nụ cười mãn nguyện” mặc dù có những cơn sóng dữ đang  dồn dập xô phá thành trì của GĐPT Việt Nam, trong đó có một nguyên do bắt nguồn từ GĐPT Úc Châu nhưng với Đạo hạnh của một huynh trưởng cao niên suốt đời chỉ đi có một con đường thì ngại gì ai nói ngả, nói nghiêng ! Có một điều rất dễ dàng khẳng định, và chắc chắn rằng anh đã ra đi êm đềm vô hạn trong vòng tay Gia Đình Phật Tử Việt Nam Trên Thế Giới, trong tình thương vô biên của quí ACE đã chung thủy đồng hành suốt đoạn đường Lam Sử 60 năm. Không những Úc châu khóc mà Việt Nam, Hoa Kỳ, Âu Châu cũng đau lòng vô hạn, cùng ngả nón, nghiêng mình, cúi lạy công hạnh của một người anh cả áo Lam. Như vậy không phải là ra đi trong vòng tay thương yêu của Gia Đình Phật Tử Việt Nam khắp trên Thế Giới thì gọi là gì! Cho nên cái danh dự cuối cùng của anh, một đời phụng sự áo Lam là Cố vấn Ban Hướng Dẫn GĐPT Việt Nam trên Thế Giới phải được tôn xưng trong sự kính trọng.

Con đường anh đi cũng chính là con đường mà chúng ta đi hôm nay; chí nguyện của anh cũng chính là lý tưởng mà chúng ta đang tôn thờ hôm nay. Nhưng 31 năm Quốc biến-Pháp nạn vừa qua dường như chưa đủ chứng minh lòng dạ của những người Áo Lam chính thống vẫn sắt son chung thủy không hề thay đổi ! Nếu cần thêm thời gian 30 năm, 50 năm, hoặc hơn nữa thì chúng ta cũng  kiên trì  trong nhẫn lực và chánh hạnh từ tâm. Đó là cách làm cho Tâm Lạc – Nguyễn Văn Thục bất tử, thường tại trong Đại gia đình Áo Lam . 

Trân trọng,

Nhóm Áo Lam.