NAM MÔ LÂM TỲ NI VIÊN VÔ ƯU THỌ HẠ THỊ HIỆN ĐẢN SANH BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

Nhân mùa đại lễ Phật Đản Phật lich 2564, thay mặt Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Hải Ngoại:

  • Chúng con thành kính đê đầu đảnh lễ kính dâng lên Chư Tôn Hòa Thượng, Chư Thượng Tọa, Đại Đức Tăng, Đại Đức Ni Cố Vấn Giáo Hạnh mùa Đản Sanh vô lượng an lạc.
  • Cùng toàn thể anh chi em Lam viên kính mến, vào ngày trăng tròn cách đây hơn 25 thế kỷ, nhân loại đã hân hoan đón mừng một bậc vĩ nhân toàn giác xuất hiện giữa trần gian. Đó là Thái Tử Sĩ Đạt Đa Cồ Đàm, sau ngài thành Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni.

Sự đản sanh của Đức Phật có một ý nghĩa vô cùng trọng đại là: Khai thị chúng sanh, ngộ nhập Phật tri kiến.

Ngài đến để ban vui cứu khổ, xóa tan vô minh, đem lại hòa bình khi nhân loại có chiến tranh, đem giác ngộ cho người lầm lac, đem ánh sáng trí tuệ cho kẻ vô minh, tham dục, và đem cam lồ tưới tẩm kẻ khổ đau….

Đáo lệ hằng năm mùa Phật Đản trở về các chùa viện giăng đèn kết hoa, trầm hương nghi ngút, lễ lạy cúng dường. Gia Đình Phật Tử nơi nơi đóng góp trong đại lễ để ca ngợi sự giáng phàm của đấng từ phụ Thích Ca Mâu Ni. Thế nhưng mùa Phật Đản sanh năm nay khác thường, sinh hoạt của GĐPT trong mùa Phật Đản tại nhà, qua màn hình…chưa từng có trong cuộc đời sinh hoạt đối với Lam viên chúng ta. Chúng ta thực hiện đạo tràng Phật Đản tại nhà và thân tâm để nguyện cầu cho cả nhân loại đang chìm ngập trong bầu không khi tan tóc khổ đau, các y bác sĩ trên tuyến đầu gồng mình chống chọi với dịch bệnh Covid 19 và xã hội cách ly. Hàng trăm nghìn người đã ra đi trong cô đơn lạnh lẽo không thân bằng quyến thuộc tiển đưa. Hàng triệu người đang quằn quại trong cơn thập tử nhất sinh. Số người nhiễm bệnh và chết mỗi lúc một gia tăng không dừng lại. Giới y khoa cho dù rất tiên tiến nhưng cũng không thể chạy kịp với thời gian. Mạng sống con người trở nên mong manh.

Anh Chị Em kính mến,

Nhân loại đang trong cơn đại dịch tang thương. Anh chị em chúng ta, những người may mắn còn khỏe mạnh, chưa vướng vào dịch bệnh dù đã ảnh hưởng không ít đến kế sinh nhai. Là người con Phật thì chúng ta luôn biết tất cả đều do duyên sinh và không nằm ngoài luật nhân quả. Trong cái cộng nghiệp chung của toàn nhân loại, anh chi em Lam viên chúng ta thực hiện những gì để kỷ niệm ngày Phật Đản Sanh năm nay khi không được hội tụ để lễ lạy, xưng tán sự giáng phàm của đấng từ Tôn?

  • Thiết lập một đạo tràng tự thân, quyết tâm tu tập để chuyển nghiệp và cùng góp lời nguyện cầu thiết tha, góp năng lượng từ bi cho toàn thế giới vượt qua cơn khổ nạn.
  • Phát tâm từ không phân biệt. Làm những việc lành, làm từ thiện như may khẩu trang, góp tịnh tài theo khả năng v.v… cho những nơi thiếu thốn tại địa phương cư ngụ hoặc quê nhà.
  • Hướng dẫn, nhắc nhở gia đình mọi đoàn viên trong đơn vị thực hiện việc trang trí, sắm sửa hoa quả trang nghiêm nơi thờ phượng tư gia để cùng mọi người khắp năm châu mừng ngày Phật Đản.

Mùa Phật Đản Gia Đình Phật Tử cũng là mốc thời gian để quán chiếu sâu sắc nơi chính mình, thực hành lời Phật dạy, nổ lực tu tập theo công hạnh của Ngài để được sự an lạc tiến đến giải thoát. Trong sinh hoạt giao tiếp, chúng ta chỉ nói và làm những điều gì mang lại sự thương yêu đoàn kết để phát triển tổ chúc, tránh những lời phê phán thị phi, hoài nghi chia rẽ, luôn thể hiện tinh thần khiêm cung lễ độ, lục hòa. Đó là kết quả thiết thực nhất để chúng ta dâng lên cúng dường Ngài trong mùa Phật Đản.

Nhất tâm nguyện cầu Chư Phật, Chư Bồ Tát thùy từ gia hộ cho thế giới hòa bình chúng sanh an lạc, nghiệp chướng tiêu trừ, dịch bệnh chóng qua, gia đạo bình an, bồ đề ngày một vững chải.

PL 2564

Hải Ngoại ngày 28 tháng 4 năm

(Nhằm ngày 6 tháng 4 năm Canh Tý )

Quyền Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPTVN/HN

QUẢNG GIẢI Huỳnh Kim Hóa


Vesak letter

NAM MÔ LÂM TỲ NI VIÊN VÔ ƯU THỌ HẠ THỊ HIỆN ĐẢN SANH BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

On the occasion of the 2564th  anniversary of the Buddha’s Birthday, on behalf of the Vietnamese Buddhist Youth Association Abroad:

  • We respectfully prostrate and make offerings to the Most Venerables, Venerables, respected Monks and Nuns – Advisors of the Dharma, a most happy Vesak season.
  • My dearest Brothers and Sisters, on a full moon day more than 25 centuries ago, humankind rejoiced in celebrating an omniscient greatness that appeared in the world.  It was Prince Siddhartha Gautama, who later became Shakyamuni Buddha.

The birth of the Lord Buddha has a very important meaning: To introduce and guide sentient beings, to awaken and penetrate their Buddha mind from illusion into enlightenment.

He came to give joy, relieve suffering, and eradicate ignorance.  His teachings brings peace when humanity is at war, provides enlightenment to those who are lost, transfers the light of wisdom to the ignorant and greedy, while delivering nectar to bath the afflicted.

Every year, in celebration of Vesak, we as members of  the Vietnamese Buddhist Youth Association return to our temples to contribute towards the celebration of the Lord Buddha’s birthday.  We hang the lights, make floral arrangements as the incense smoke permeates, prostrate and make offerings to celebrate and praise the blessing of the birth of our Great Teacher, Shakyamuni Buddha.

However, this year’s Vesak is unusual, as we will be individually celebrating at home, via our computer screens… a first for us Lam viên.  This is a time for us to practice the Buddha’s teachings in our home, transform our mind and body, to pray for the whole of humanity who is suffering and immersed in the global Covid-19 pandemic.  Health professionals on the frontline are sacrificing themselves, battling to save lives, as society lives in quarantine.

Unfortunately, hundreds of thousands of people have passed away in cold isolation, without a loved one to see them on.  Millions of people are writhing in their deaths.  The number of people infected and dying continues at an ever-increasing pace.  Even though medical science is very advanced, it cannot keep up with the progression of the disease.  Human life is fragile.

Dear Brothers and Sisters,

Humanity is suffering from a terrible pandemic.  We on the whole are fortunate to be healthy, despite the disease having a great impact on our livelihoods and everday life.  As children of the Lord Buddha, we always know all things are produced by causal conditions, as per the karmic law of cause and effect.   In the current collective karma of all humankind, how shall we commemorate this year’s Vesak in this sombre climate, when we are unable to gather to prostrate and celebrate the Lord Buddhas birth?

We shall:

  • Establish a personal place of practice, determined to transform our karma and contribute compassionate energy and earnest prayer to the whole world, to help overcome suffering.
  • Generate loving kindness without discrimination.  Doing good deeds, performing charitable works such as sewing masks, making donations within one’s means etc., to places in need within our locality and/or Vietnam.
  • Guide and remind our members to solemnly decorate their Buddhist alter at home with fruits and flowers, and together in the spirit with Buddhists everywhere, commemorate Buddha’s birthday.

The season of Vesak is also a period for deep self-reflection, application of earnest practice of the Dharma, to achieve peace, which leads liberation.

We shall be humble and harmonious.  Only say and do things that cultivate good merit, and practice the Buddha’s teaching.  We shall perform acts that will bring solidarity and progress towards our Organisation.  That is the most practical way for us to make an offering to the Lord Buddha during Vesak.

We whole-heartedly pray to the Buddhas and Bodhisattvas to compassionately guide and relieve us of our karma to overcome this crisis.  We sincerely pray for world peace, and may sentient beings be happy,  have harmony at home and a steadfast Bodhicitta.

With all my metta,

Buddhist Calendar 2564

Australia, 28th April 2020

(Lunar Calendar: 6th day of the Fourth Month, Year of the Earth Rat)

Acting President of the Vietnamese Buddhist Youth Association Abroad

QUẢNG GIẢI Hùynh Kim Hóa