NAM MÔ TIẾP DẪN ÐẠO SƯ A DI ÐÀ PHẬT

BAN HƯỚNG DẪN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM TẠI ÚC ĐẠI LỢI
VỪA NHẬN ĐƯỢC TIN BUỒN:
THÂN MẪU:


Của HTr. Cấp Tấn Quảng Trí Nguyễn Thái Hùng, Đại Điện Ban Hướng Dẫn GĐPTVN/Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi,
Thành viên Hội Đồng Cấp Dũng-Tấn GĐPTVN/UĐL,
và cũng chính là Nội Tổ Mẫu của:
HTr. Cấp Tín Nghiêm Đăng Nguyễn Thái Đăng Khoa, Phó Tổng Thư Ký Ban Hướng Dẫn GĐPTVN/UĐL

Cụ Bà: NGUYỄN THỊ KIM TUYẾN
Pháp Danh: ĐỨC HỶ

Vãng sanh lúc 12:50 sáng Thứ Bảy ngày 20 tháng 06 năm 2020
(nhằm ngày 29 tháng 04 năm Canh Tý)
Tại Springvale, Melbourne, Victoria Úc Đại Lợi
Hưởng Thọ: 86 tuổi

Trong nỗi niềm mất mát to lớn của Huynh Trưởng Quảng Trí, Huynh Trưởng Nghiêm Đăng và gia quyến, Ban Hướng Dẫn GĐPTVN tại Úc Đại Lợi thành kính chia buồn cùng Tang môn hiếu quyến.

Nhất tâm nguyện cầu hồng ân Tam Bảo, Đức Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật cùng chư Thánh Chúng, Thùy từ gia hộ, tiếp độ hương linh:

Cụ Bà: NGUYỄN THỊ KIM TUYẾN
Pháp Danh: ĐỨC HỶ

Tốc xả mê đồ, vãng sanh An lạc quốc.

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
BAN HƯỚNG DẪN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM TẠI ÚC ĐẠI LỢI