Nhằm cùng nhau tạo nên nguồn năng lượng cầu nguyện cho nạn dịch bệnh COVID-19 sớm được tiêu trừ cho thế giới hòa bình, nhân sinh an lạc, BHD GĐPTVN tại Hải Ngoại chúng tôi trân trọng tổ chức Lễ Cầu Nguyện & Lễ Cài Hoa Hồng Nhân Mùa Báo Hiếu PL 2564.