Kính thưa:    Quý Huynh Trưởng Hội Đồng Các Cấp GĐPTVN UĐL
                  Quý Huynh Trưởng Thành Viên BHD GĐPTVN UĐL
                  Quý Ban Đại Diện Miền
                  Quý Đơn vị GĐPTVN tại Úc Đại Lợi

Thay mặt Ban Hướng Dẫn GĐPTVN UĐL, kính gởi quý anh chị Thư Thông Báo và Thông Tư của BHD GĐPTVN HN về việc vận động cứu trợ nạn nhân lũ lụt tại các tỉnh Miền Trung, Việt Nam.

Kính mong quý Ban, quý Huynh Trưởng cùng nhau thực thi công tác này nhằm chia sẻ phần nào với đồng bào lâm nạn.

Ban Xã Hội sẽ tổng kết số tiền nhận được và chuyển đến BHD GĐPTVN Hải Ngoại để tiến hành công tác cứu trợ Miền Trung vào ngày 31/10/2020.

Khi nhận được thông tin này, xin quý anh chị trả lời cho chúng tôi biết là đã nhận được.

Xin cám ơn quý anh chị.

Kính chúc quý anh chị thân tâm thường an lạc. Phật sự viên thành.

Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát.

Kính chào Tinh Tấn,
Adelaide ngày 13 tháng 10 năm 2020
Thừa ủy nhiệm Trưởng Ban
Ủy Viên Xã Hội BHD GĐPTVN/UĐL
Thiện Phương Võ Thị Hồng Loan