Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.

Kính gởi :  
– Quý Huynh trưởng Cấp Dũng GĐPTVN tại Hải ngoại
– Quý Huynh trưởng Ban Viên Ban Hướng Dẫn Hải Ngoại
– Quý Huynh trưởng BHD GĐPTVN tại Âu Châu/ Canada / Hoa Kỳ/ Úc Đại Lợi. 

Kính thưa quý Ban,

Quý Huynh Trưởng. VPBHD HN vô cùng thương tiếc xin được báo tin buồn đến quý Ban, Quý Huynh Trưởng là HTr Trưởng cấp DŨNG NGUYÊN MẪN Lê Viết Lâm đã xả báo thân vào lúc 17 giờ 30 ngày 07.07.2021 (nhằm ngày 28.05.Tân Sửu) Hưởng thượng thọ 89 tuổi.

Nay, VP BHD HN kính gởi đến quý Ban, quý Huynh Trưởng: 
– Thông Tư số 6-21026. Vv Tang Lễ Cố HTr Cấp DŨNG NGUYÊN MẪN Lê Viết Lâm.
– Cáo Phó của Gia Đình HTr Nguyên Mẫn 

Kính mong quý Ban, quý Huynh Trưởng cùng hướng tâm cầu nguyện cho Chơn linh HTr Nguyên Mẫn được Siêu Sanh Tịnh Độ. 

Kính chào Tinh Tấn
Văn Phòng BHD GĐPT VN tại Hải Ngoại
PTTK
Thiện Quý Nguyễn Thị Ánh Nguyệt