Kính thưa Chị, 
BHD Hải Ngoại vô cùng thương tiếc anh Nguyên Mẫn một người anh gương mẫu đầy đạo hạnh, BHD Hải Ngoại kính gởi Thư Phân Ưu Thành kính chia buồn cùng với chị và gia đình đã mất đi người thân yêu.

Thành kính chia buồn đến GĐPT tại Úc Đại Lợi đã mất đi người anh khả kính….

Kính chúc chị sức khỏe và kính chúc ACE HTr UĐL luôn vững tiến trên đường đạo

Kính Chào Tinh Tấn
Văn Phòng BHD GĐPT Tại Hải Ngoại
PTTK 
Thiện Quý Nguyễn Thị Ánh Nguyệt