VP BHD/UĐL vừa nhận tin buồn, HTr Cấp Dũng NGUYÊN MẪN Lê Viết Lâm đã mãn phần vào lúc 17 giờ 30 phút ngày 07 tháng 07 năm 2021, (nhằm ngày 28 tháng  05 năm Tân Sửu), tại thành phố Sydney, tiểu bang New South Wales, Úc Đại Lợi.  Hưởng Thượng Thọ 89 tuổi.
Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.