Category: Tin Tức

MỪNG XUÂN DI LẶC

NAM MÔ ĐƯƠNG LAI HẠ SANH DI LẶC TÔN PHẬT Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Úc Đại Lợi Thành Tâm Ngưỡng Chúc: Chư Tôn Hòa Thượng Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni, Chư Vị Cố Vấn Giáo Hạnh PHÁP THỂ KHINH AN TUỆ ĐĂNG THƯỜNG CHIẾU PHẬT SỰ VIÊN THÀNH …

Thể Thao Miền Tịnh Khiết 2019

Another successful year of Sports Day done despite the rainy weekend! Chúc mừng Miền Tịnh Khiết đã có thêm một ngày Sports Day thành công. Cám ơn sự nổ lực và tinh thần đồng đội của tất cả các đội để chúng ta có được một ngày thật vui. Congratulations to all teams for their …

Gánh Hàng Rong 2019

Theo truyền thống Gia Đình Phật Tử Việt Nam từ trước cho đến nay từ trong nước ra đến ra hải ngoại, việc lập kế hoạch gây quỹ để có phương tiên sinh hoạt cho đơn vị Miền hay Ban Hướng Dẫn luôn là ưu tư của các Huynh Trưởng điều hành, vì phương thức …