Category: Tin Tức

Cáo Phó HTr Cấp Dũng Nguyên Mẫn Lê Viết Lâm

VP BHD/UĐL vừa nhận tin buồn, HTr Cấp Dũng NGUYÊN MẪN Lê Viết Lâm đã mãn phần vào lúc 17 giờ 30 phút ngày 07 tháng 07 năm 2021, (nhằm ngày 28 tháng  05 năm Tân Sửu), tại thành phố Sydney, tiểu bang New South Wales, Úc Đại Lợi.  Hưởng Thượng Thọ 89 tuổi.Nam Mô …

Lễ Thọ Cấp Dũng Huynh Trưởng GĐPTVN tại Úc Đại Lợi

Ban Hướng Dẫn GĐPTVN tại Úc Đại Lợi tiến hành tổ chức Lễ Thọ Cấp cho quý HTr cấp Tấn tân thăng cấp Dũng có tên sau đây:• Huynh Trưởng QUẢNG TRÍ Nguyễn Thái Hùng• Huynh Trưởng TÂM LỄ Vương Học Địa điểm: Chùa Trúc Lâm, 13 Winspear Ave, Bankstown NSW 2200, Australia Thời gian: …

Thư Thông Báo Vận Động cứu trợ nạn nhân lũ lụt tại Miền Trung Việt Nam 2020

Kính thưa:    Quý Huynh Trưởng Hội Đồng Các Cấp GĐPTVN UĐL                  Quý Huynh Trưởng Thành Viên BHD GĐPTVN UĐL                  Quý Ban Đại Diện Miền                  Quý Đơn vị GĐPTVN tại Úc …

Lễ Thắp Nến Cầu Nguyện Nạn Nhân Covid-19 và Lễ Cài Hoa Hồng Nhân Mùa Báo Hiếu BHD GĐPTVN tại Hải Ngoại tổ chức

Nhằm cùng nhau tạo nên nguồn năng lượng cầu nguyện cho nạn dịch bệnh COVID-19 sớm được tiêu trừ cho thế giới hòa bình, nhân sinh an lạc, BHD GĐPTVN tại Hải Ngoại chúng tôi trân trọng tổ chức Lễ Cầu Nguyện & Lễ Cài Hoa Hồng Nhân Mùa Báo Hiếu PL 2564.

Thành Kính Phân Ưu

NAM MÔ TIẾP DẪN ÐẠO SƯ A DI ÐÀ PHẬT BAN HƯỚNG DẪN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM TẠI ÚC ĐẠI LỢIVỪA NHẬN ĐƯỢC TIN BUỒN:THÂN MẪU: Của HTr. Cấp Tấn Quảng Trí Nguyễn Thái Hùng, Đại Điện Ban Hướng Dẫn GĐPTVN/Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi, Thành viên Hội Đồng Cấp Dũng-Tấn GĐPTVN/UĐL, …

Cảm Niêm Ân Sủ của Hòa Thương Thich Tuệ Sĩ trong buổi lễ chung thất Cố Đệ Ngũ Tăng Thống

Cẩn bạch nhân lễ tưởng niệm Chung Thất Trưởng Lão Thích Quảng Độ NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT Ngưỡng bạch Cố Hòa Thượng Ân Sư. Than ôi!Nước chảy đôi dòng,Thuyền không bến đỗ. Nước chảy đôi dòng, dòng lệ, dòng đời, hay dòng sông đất khổ,Thuyền không bến đỗ, bến này, …

Thầy Quảng Độ hết lòng, hết dạ cho Đạo pháp

Sau khi Trí Quang Thượng Nhân từ Tu viện Quảng Hương Già Lam Sài Gòn về Tổ đình Từ Đàm-Huế vào năm 2013, tôi Tỷ khưu Thích Thái Hòa, có duyên lành đến đảnh lễ và hầu Thượng nhân tại Phương trượng Tổ đình Từ Đàm-Huế nhiều lần và đã được Thượng nhân thương, dạy …

LÁ THƯ TRƯỞNG BAN – TRONG MÙA COVID-19

Chúng ta đang sống trong cảnh Kham Nhẫn cõi Ta Bà thì phải bị chi phối bởi sinh lão bệnh tử và chịu chung cả cộng nghiệp và biệt nghiệp, phước báo của từng cá nhân hay cả cộng đồng cùng thọ, không có gì là ngẫu nhiên kể cả dịch bẹnh chiến tranh, người Phật tử chúng ta cũng luôn tĩnh táo biết rằng có sinh tất có diệt, có đến có đi, bệnh tật sẽ qua đi vaccine sẽ hình thành để chữa trị con người.