Category: Tin Tức

BAN TỔ CHỨC TANG LỄ CỐ HUYNH TRƯỞNG CẤP DŨNG GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM NGUYÊN MẪN LÊ VIẾT LÂM

CUNG THỈNH BAN CHỨNG MINH TANG LỄ: Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Huyền Tôn Hòa Thượng Thích Bảo Lạc Hòa Thượng Thích Phước Nhơn Hòa Thượng Thích Quảng Ba Hòa Thượng Thích Trường Sanh Hòa Thượng Thích Bổn Điền Hòa Thượng Thích Thiện Tâm Thượng Tọa Thích Tâm Minh Thượng Tọa Thích Tâm Phương Thượng …

Phân Ưu của Ban Hướng Dẫn GĐPTVN tại Âu Châu

Kính gởi Ban Hướng Dẫn GĐPTVN tại Úc Đại Lợi,  – Điện thư phân ưu của Ban Hướng Dẫn GĐPTVN tại Âu Châu Toàn thể Huynh Trưởng và Đoàn viên Âu Châu thành tâm đồng nguyện cầuĐức Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật thùy từ gia hộ, tiếp độ Chơn linh Cố Huynh Trưởng …

TIỂU SỬ: CỐ HUYNH TRƯỞNG CẤP DŨNG GĐPTVN NGUYÊN MẪN LÊ VIẾT LÂM (1933 – 2021)

NGUYÊN ĐẠI DIỆN BAN HƯỚNG DẪN GĐPTVN HẢI NGOẠI TẠI ÚC ĐẠI LỢINGUYÊN TRƯỞNG BAN HƯỚNG DẪN GĐPTVNTẠI ÚC ĐẠI LỢITHÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG HUYNH TRƯỞNG CẤP DŨNG GĐPTVN TRÊN THẾ GIỚITHÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG CẦP DŨNG, TẤN GĐPTVN TẠI ÚC ĐẠI LỢI Huynh Trưởng Lê Viết Lâm, Pháp Danh Nguyên Mẫn sinh ngày 21 …

THÔNG TƯ: V/v Tang Lễ Cố HTr Cấp Dũng NGUYÊN MẪN Lê Viết Lâm

Kính gởi: VP BHD/Hải Ngoai;HTr Cấp Dũng, Quảng Trí Nguyễn Thái Hùng, Đại Diện BHD/HN tại Úc Đại Lợi;Quý HTr Ban Viên Ban Hướng Dẫn GĐPTVN/UĐL;Quý HTr Ban Đại Diện các Miền GĐPTVN/UĐL:  Tịnh Khiết, Tâm Minh và Thiện Minh;Quý HTr Ban Liên Đoàn các Đơn Vị GĐPTVN/UĐL;Cùng quý HTr các Cấp GĐPTVN/UĐL, Kính thưa …

Đời Lam Phụng Sự

Đêm nay nhìn trăng hạ huyền – nhớ anh nơi phương trời xa ấy mà gắng dệt xong dòng nhạc tưởng niệm anh – Đây chỉ là bản mới phác thảo, còn có thể sửa chữa lại Kính gởi về GĐPT Việt Nam tại Úc Châu Quảng Đức https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fducquangmusic%2Fposts%2F2981113835454130&show_text=true&width=500

THÔNG TƯ: V/v Tưởng niệm, Cầu nguyện Chơn linh cố Huynh Trưởng CẤP DŨNG NGUYÊN MẪN Lê Viết Lâm

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Kính gởi :  – Quý Huynh trưởng Cấp Dũng GĐPTVN tại Hải ngoại– Quý Huynh trưởng Ban Viên Ban Hướng Dẫn Hải Ngoại– Quý Huynh trưởng BHD GĐPTVN tại Âu Châu/ Canada / Hoa Kỳ/ Úc Đại Lợi.  Kính thưa quý Ban, Quý Huynh Trưởng. VPBHD HN vô cùng thương …

THÔNG TƯ: V/v Tang sự của cố Huynh trưởng cấp Dũng NGUYÊN MẪN – LÊ VIẾT LÂM

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Kính gởiQuý Huynh Trường Ban Viên BHD GĐPTVN trên Thế Giới.Quý VP BHD GĐPT tại Quốc NộiQuý VP BHD GĐPT VN tại Hải Ngoại. Kính thưa quý Ban cùng quý Huynh Trường,Nhận được Tin buồn Huynh Trưởng Cấp Dũng Nguyên Mẫn Lê Viết Lâm tại UĐL đã mãn phần.VP …