Category: Tin Tức

TIỂU SỬ: CỐ HUYNH TRƯỞNG CẤP DŨNG GĐPTVN NGUYÊN MẪN LÊ VIẾT LÂM (1933 – 2021)

NGUYÊN ĐẠI DIỆN BAN HƯỚNG DẪN GĐPTVN HẢI NGOẠI TẠI ÚC ĐẠI LỢINGUYÊN TRƯỞNG BAN HƯỚNG DẪN GĐPTVNTẠI ÚC ĐẠI LỢITHÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG HUYNH TRƯỞNG CẤP DŨNG GĐPTVN TRÊN THẾ GIỚITHÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG CẦP DŨNG, TẤN GĐPTVN TẠI ÚC ĐẠI LỢI Huynh Trưởng Lê Viết Lâm, Pháp Danh Nguyên Mẫn sinh ngày 21 …

THÔNG TƯ: V/v Tang Lễ Cố HTr Cấp Dũng NGUYÊN MẪN Lê Viết Lâm

Kính gởi: VP BHD/Hải Ngoai;HTr Cấp Dũng, Quảng Trí Nguyễn Thái Hùng, Đại Diện BHD/HN tại Úc Đại Lợi;Quý HTr Ban Viên Ban Hướng Dẫn GĐPTVN/UĐL;Quý HTr Ban Đại Diện các Miền GĐPTVN/UĐL:  Tịnh Khiết, Tâm Minh và Thiện Minh;Quý HTr Ban Liên Đoàn các Đơn Vị GĐPTVN/UĐL;Cùng quý HTr các Cấp GĐPTVN/UĐL, Kính thưa …

Đời Lam Phụng Sự

Đêm nay nhìn trăng hạ huyền – nhớ anh nơi phương trời xa ấy mà gắng dệt xong dòng nhạc tưởng niệm anh – Đây chỉ là bản mới phác thảo, còn có thể sửa chữa lại Kính gởi về GĐPT Việt Nam tại Úc Châu Quảng Đức https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fducquangmusic%2Fposts%2F2981113835454130&show_text=true&width=500

THÔNG TƯ: V/v Tưởng niệm, Cầu nguyện Chơn linh cố Huynh Trưởng CẤP DŨNG NGUYÊN MẪN Lê Viết Lâm

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Kính gởi :  – Quý Huynh trưởng Cấp Dũng GĐPTVN tại Hải ngoại– Quý Huynh trưởng Ban Viên Ban Hướng Dẫn Hải Ngoại– Quý Huynh trưởng BHD GĐPTVN tại Âu Châu/ Canada / Hoa Kỳ/ Úc Đại Lợi.  Kính thưa quý Ban, Quý Huynh Trưởng. VPBHD HN vô cùng thương …

THÔNG TƯ: V/v Tang sự của cố Huynh trưởng cấp Dũng NGUYÊN MẪN – LÊ VIẾT LÂM

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Kính gởiQuý Huynh Trường Ban Viên BHD GĐPTVN trên Thế Giới.Quý VP BHD GĐPT tại Quốc NộiQuý VP BHD GĐPT VN tại Hải Ngoại. Kính thưa quý Ban cùng quý Huynh Trường,Nhận được Tin buồn Huynh Trưởng Cấp Dũng Nguyên Mẫn Lê Viết Lâm tại UĐL đã mãn phần.VP …

Cáo Phó HTr Cấp Dũng Nguyên Mẫn Lê Viết Lâm

VP BHD/UĐL vừa nhận tin buồn, HTr Cấp Dũng NGUYÊN MẪN Lê Viết Lâm đã mãn phần vào lúc 17 giờ 30 phút ngày 07 tháng 07 năm 2021, (nhằm ngày 28 tháng  05 năm Tân Sửu), tại thành phố Sydney, tiểu bang New South Wales, Úc Đại Lợi.  Hưởng Thượng Thọ 89 tuổi.Nam Mô …

Lễ Thọ Cấp Dũng Huynh Trưởng GĐPTVN tại Úc Đại Lợi

Ban Hướng Dẫn GĐPTVN tại Úc Đại Lợi tiến hành tổ chức Lễ Thọ Cấp cho quý HTr cấp Tấn tân thăng cấp Dũng có tên sau đây:• Huynh Trưởng QUẢNG TRÍ Nguyễn Thái Hùng• Huynh Trưởng TÂM LỄ Vương Học Địa điểm: Chùa Trúc Lâm, 13 Winspear Ave, Bankstown NSW 2200, Australia Thời gian: …

Thư Thông Báo Vận Động cứu trợ nạn nhân lũ lụt tại Miền Trung Việt Nam 2020

Kính thưa:    Quý Huynh Trưởng Hội Đồng Các Cấp GĐPTVN UĐL                  Quý Huynh Trưởng Thành Viên BHD GĐPTVN UĐL                  Quý Ban Đại Diện Miền                  Quý Đơn vị GĐPTVN tại Úc …